pravo2Obavijesti pravne službe

 

Pravni savjeti

Sve informacije o pravnim savjetima možete pronaći na stranici za pravne savjete.

Riješen problem doktoranada HRZZ-a

Nakon skoro dvije godine konačno je prihvaćen prijedlog Sindikata znanosti za rješenje radno-pravnog statusa prve generacije doktoranada Hrvatske zaklade za znanost.

Obavijest o regresu za korištenje godišnjeg odmora u 2016.

Sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru, svi zaposlenici u javnim službama u 2016. godini ostvaruju pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora, koji se isplaćuje jednokratno, najkasnije do kraja lipnja tekuće godine.

Uputa članovima – Sporazum o isplati jubilarnih nagrada za 2014. i 2015. g.

Što se tiče isplate razlike jubilarne nagrade za 2013. godinu, pravna služba Sindikata u suradnji sa stručnjacima iz područja radnog prava obavlja zadnje konzultacije te će uskoro poslati obavijest svim članovima s detaljnim uputama za daljnje postupanje.

Isplata jubilarnih nagrada – uputa Pravne službe NSZVO

Poslije donošenja Odluke Vlade o isplati razlike neisplaćenih dijelova jubilarnih nagrada, opravdano se postavlja pitanje o načinu daljnjeg postupanja zaposlenika koji su pravo na isplatu jubilarnih nagrada stekli u 2014. i 2015. godini.

Nezavisno pravno mišljenje o utvrđivanju reprezentativnosti Sindikata

Vezano za nedavne događaje oko ponovnog utvrđivanja reprezentativnosti Sindikata za potrebe pregovora o granskom kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje, u cijelosti objavljujemo dopis Krešimira Rožmana, urednika časopisa Radno pravo i nezavisnog eksperta na području radnopravnih odnosa i kolektivnog pregovaranja.

Osvrt na nezakonito umanjenje prava u našem sustavu

Pravna služba Sindikata znanosti detaljno je analizirala tri zapanjujuća poteza Vlade RH kojima su nezakonito umanjena prava zaposlenika u visokom obrazovanju i znanosti: nezakoniti otkaz granskog kolektivnog ugovora, kontroverzni Zakon o uskrati dodatka 4, 8 i 10 posto te protupravni Dodatak II Temeljnom kolektivnom ugovoru.

Tumačenje članka 67. temeljnog kolektivnog ugovora o prijevozu

Povjerenstvo za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (zaključenog 12. prosinca 2012.), koje čine predstavnici resornog Ministarstva i sindikata potpisnika TKU-a, donijelo je 30. siječnja 2013. slijedeće tumačenje članka 67. TKU-a u vezi sa člankom 6. Dodatka I TKU-a: Tumačenje broj 1/67 od 30. siječnja 2013. Zaposlenici u ustanovama koje […]

Utvrđivanje trajanja godišnjeg odmora

Odredbom članka 55. ZOR-a propisano je da za svaku kalendarsku godinu radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna, a maloljetni radnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, ima za svaku kalendarsku […]

Odgovor na upite zašto ne možemo tužiti samo RH

Poštovane kolegice i kolege, Od 1. ožujka 2013. stupila je na snagu Uredba o koeficijentima kojom su smanjeni koeficijenti za 3%. Sindikat povodom toga priprema niz prosvjednih aktivnosti, o čemu ćete biti obaviješteni. Međutim, osim prosvjeda Sindikat organizira i sudske tužbe jer je smanjivanje koeficijenata protupravni postupak i mi čvrsto vjerujemo da ćemo vaša prava […]

Prednosti članstva