pravo2Obavijesti pravne službe

 

Pravni savjeti

Sve informacije o pravnim savjetima možete pronaći na stranici za pravne savjete.

Prva pozitivna presuda za osnovicu plaće

Nakon jedne negativne, Sindikat je nedavno zaprimio i prvu pozitivnu presudu po Sporazumu o osnovici. Ovog puta sud je u presudi usvojio sve argumente Sindikata.

Osvrt na prvu nepravomoćnu presudu u sporovima po Sporazumu o osnovici

Sindikat znanosti je tijekom ove godine podnio prve pilot tužbe u vezi potraživanja članova na koja sukladno Sporazumu o osnovici imaju pravo za 2016. godinu. Za sada je samo u jednom od pokrenutih predmeta zaprimljena prvostupanjska, nepravomoćna presuda.

Pravna analiza pojedinih pitanja vezanih uz krizu upravljanja na FFZG-u

Uslijed učestalih upita članova o stajalištima Sindikata u odnosu na aktualnu situaciju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Pravna služba Sindikata znanosti je izradila pravnu analizu pojedinih spornih pitanja čije razjašnjenje smatra preduvjetom iznalaženja rješenja krize upravljanja na Filozofskom fakultetu.

Riješen problem doktoranada HRZZ-a

Nakon skoro dvije godine konačno je prihvaćen prijedlog Sindikata znanosti za rješenje radno-pravnog statusa prve generacije doktoranada Hrvatske zaklade za znanost.

Obavijest o regresu za korištenje godišnjeg odmora u 2016.

Sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru, svi zaposlenici u javnim službama u 2016. godini ostvaruju pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora, koji se isplaćuje jednokratno, najkasnije do kraja lipnja tekuće godine.

Uputa članovima – Sporazum o isplati jubilarnih nagrada za 2014. i 2015. g.

Što se tiče isplate razlike jubilarne nagrade za 2013. godinu, pravna služba Sindikata u suradnji sa stručnjacima iz područja radnog prava obavlja zadnje konzultacije te će uskoro poslati obavijest svim članovima s detaljnim uputama za daljnje postupanje.

Isplata jubilarnih nagrada – uputa Pravne službe NSZVO

Poslije donošenja Odluke Vlade o isplati razlike neisplaćenih dijelova jubilarnih nagrada, opravdano se postavlja pitanje o načinu daljnjeg postupanja zaposlenika koji su pravo na isplatu jubilarnih nagrada stekli u 2014. i 2015. godini.

Nezavisno pravno mišljenje o utvrđivanju reprezentativnosti Sindikata

Vezano za nedavne događaje oko ponovnog utvrđivanja reprezentativnosti Sindikata za potrebe pregovora o granskom kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje, u cijelosti objavljujemo dopis Krešimira Rožmana, urednika časopisa Radno pravo i nezavisnog eksperta na području radnopravnih odnosa i kolektivnog pregovaranja.

Osvrt na nezakonito umanjenje prava u našem sustavu

Pravna služba Sindikata znanosti detaljno je analizirala tri zapanjujuća poteza Vlade RH kojima su nezakonito umanjena prava zaposlenika u visokom obrazovanju i znanosti: nezakoniti otkaz granskog kolektivnog ugovora, kontroverzni Zakon o uskrati dodatka 4, 8 i 10 posto te protupravni Dodatak II Temeljnom kolektivnom ugovoru.

Tumačenje članka 67. temeljnog kolektivnog ugovora o prijevozu

Povjerenstvo za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (zaključenog 12. prosinca 2012.), koje čine predstavnici resornog Ministarstva i sindikata potpisnika TKU-a, donijelo je 30. siječnja 2013. slijedeće tumačenje članka 67. TKU-a u vezi sa člankom 6. Dodatka I TKU-a: Tumačenje broj 1/67 od 30. siječnja 2013. Zaposlenici u ustanovama koje […]

Prednosti članstva