Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Dostupna tumačenja Povjerenstva za tumačenje KUZVO-a

Tumačenja Povjerenstva imaju pravnu snagu i učinke Kolektivnog ugovora, dostavljaju se podnositelju upita pisanim putem i objavljuju na web stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te na stranicama Sindikata

15. travnja 2019.

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja i Ministarstvo znanosti i obrazovanja osnovali su zajedničko Povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje od 27. prosinca 2018. godine.

Zajedničko četveročlano Povjerenstvo konstituirano je na sjednici dana 1. travnja 2019. godine, sukladno čl. 19. Kolektivnog ugovora. Članovi Povjerenstva imenovani od strane Ministarstva jesu Ivana Bulešić i Kristina Ferara Blašković te kao njihove zamjene Mia Horvat i Ružica Vučić, dok su od strane Sindikata znanosti za članove Povjerenstva imenovani prof. dr. sc. Igor Radeka i Karla Komazin te Vilim Ribić i Ana Petošić kao njihove zamjene.

Zajedničko Povjerenstvo:

  • daje tumačenje odredaba Kolektivnog ugovora
  • prati izvršavanje Kolektivnog ugovora i izvještava obje strane o kršenju Kolektivnog ugovora
  • može predložiti izmjene i dopune Kolektivnog ugovora, koje su obje strane dužne razmotriti i na njih se očitovati.

Tumačenja Povjerenstva imaju pravnu snagu i učinke Kolektivnog ugovora, dostavljaju se podnositelju upita pisanim putem i objavljuju na web stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja (mzo.gov.hr).

Upiti za tumačenje Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje zaprimaju se na adresi Ministarstva znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb, odnosno na adresi e-pošte: tumacenje.KUZVO@mzo.hr.

Upiti se podnose na obrascu koji je sastavni dio Poslovnika o radu, i može se preuzeti na poveznici.

Poslovnik o radu Povjerenstva za tumačenje te obrazac za postavljanje upita dostupni su na web stranici Ministarstva: https://mzo.gov.hr/vijesti/zajednicko-povjerenstvo-za-tumacenje-kolektivnog-ugovora-za-znanost-i-visoko-obrazovanje-i-dodatka-i-kolektivnom-ugovoru-za-znanost-i-visoko-obrazovanje/1762

 


Ključne riječi:

kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, povjerenstvo za tumačenje GKU-a, tumačenje kolektivnog ugovora

Vezane vijesti

Prednosti članstva