Povećanje isplata iz Fonda solidarnosti

Radi načela solidarnosti i potpore najugroženijim i najpogođenijim članovima, Sindikat znanosti je osnovao Fond solidarnosti. Od 1. siječnja 2021. povećava se osnovica za isplate iz Fonda sa 1.484 kn na 2.968 kn.

26. veljače 2021.

Imajući na umu da je cilj sindikalne aktivnosti zauzimanje za plaće, bolje uvjete rada, radnopravnu sigurnost svojih članova putem sklapanja kolektivnih ugovora, a podsjećajući da svrha sindikalnog organiziranja nije karitativna djelatnost, niti usluge osiguranja, ipak, radi načela solidarnosti i potpore najugroženijim i najpogođenijim članovima, Sindikat znanosti osnovao je Fond solidarnosti, svjestan da uslijed svojih ograničenja neće članu moći sanirati financijske posljedice nepovoljnih okolnosti, ali će pridonijeti njihovom ublaženju.

Povećanje isplata iz Fonda solidarnosti

Od 1. siječnja 2021. povećava se osnovica za isplate iz Fonda solidarnosti s 1.484 kn na 2.968 kn. Povećan je i raspon koeficijenata, u odnosu na dosadašnje, za bolje prilagođavanje visine potpore stvarnoj težini slučaja. Odredbe izmijenjenog Pravilnika o Fondu solidarnosti primjenjivat će se prilikom isplata svih molbi pristiglih nakon 1. siječnja 2021. godine.

Napomena: Posebno Vas upozoravamo da ispunjeni formular NIKAKO NE FAKSIRATE na našu adresu, već isključivo šaljite originale poštom ili ih dostavite osobno.


Ključne riječi:

fond solidarnosti

Prednosti članstva