Procedura za učlanjenje u AZ Treći horizont i ostala pitanja

Ovdje saznajte kako učlaniti sebe ili člana uže obitelji u zatvoreni mirovinski fond Sindikata. Ažurirali smo proceduru i popratne dokumente novim iznosima u eurima.

22. prosinca 2023.

23. prosinca 2016. na sjednici HANFA-e je odobren AZ Treći horizont, zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond namijenjen članovima Sindikata. Povećanje imovine fonda je vrlo bitan korak za ostvarivanje zadovoljavajućih prinosa na uložena sredstva, stoga je u interesu svih korisnika fonda učlanjivanje što više članova koji će redovno uplaćivati sredstva.

U nastavku se nalazi procedura učlanjenja za punopravnog člana Sindikata i člana uže obitelji, te odgovori na neka pitanja.

Gdje se mogu informirati ili zatražiti članstvo u AZ Trećem horizontu?

KONTAKTI

Detaljnije informacije o fondu AZ Treći horizont možete zatražiti u Tajništvu Sindikata putem e-maila ili pozivom na broj 01 4847 337, odnosno u AZ dobrovoljnim mirovinskim fondovima putem e-maila ili besplatnog info telefona 0800 00 99.

PREZENTACIJE

Ako ste zainteresirani za prezentaciju na vašoj ustanovi, molimo da interes prijavite svom povjereniku. Povjerenik će obavijestiti Tajništvo o okvirnom broju zainteresiranih za prezentaciju, a o terminu i mjestu održavanja iste ćete biti obaviješteni.

MAPA ZA UČLANJENJE
 1. Ukoliko ste se odlučili za članstvo u AZ Trećem horizontu, obratite se svom povjereniku kod kojeg možete preuzeti mapu za učlanjenje. U slučaju da želite da Vam mape budu dostavljene na kućnu adresu, molim da se javite u Tajništvo e-mailom s točnim podacima i AZ će poslati mapu na adresu koju navedete.
 2. Oni članovi koji žele učlaniti i članove uže obitelji odmah mogu preuzeti mapu i za njih kod povjerenika. Dopunski član tj. član uže obitelji, prethodno mora ispuniti pristupnicu za članstvo i uplatiti članarinu od 2,65 € (detaljna procedura ispod), a nakon toga popunjava ponudu AZ-a za učlanjenje u zatvoreni mirovinski fond AZ Treći horizont.
 3.  Mapa sadrži: Ponudu o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji (tri primjerka), Upitnik za prihvatitelja ponude, Administrativnu zabranu (obustava iz plaće) te Prospekt i Statut fonda.
 4. Nakon potpisivanja Ponude i Dodatka ponudi, original i jednu kopiju Ponude, original dodatka ponudi te kopiju članske iskaznice ili ako se radi o dopunskom članu, onda potvrdu o članstvu, treba dostaviti isključivo putem pošte na adresu: Allianz ZB d.o.o., Heinzelova 70, 10000 Zagreb
 5. Po primitku navedenih dokumenata (u roku od 30 dana od zaprimanja), AZ na vašu kućnu adresu šalje paket dobrodošlice s potvrdom o sklopljenom Ugovoru, korisničke upute s PIN brojem i korisničku karticu za pristup vašem osobnom računu u fondu putem web stranice: www.azfond.hr
 6. Članom postajete potpisivanjem Ponude i prvom Vašom uplatom ili uplatom pokrovitelja koju je moguće izvršiti prema slijedećim podacima:
Uplatitelj Ime i prezime
Primatelj AZ Treći horizont zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
IBAN HR0823600001300110335
Model HR05
Poziv na br. odobrenja Broj Ponude (koju ste potpisali)

-postaje broj vašeg osobnog računa

Iznos uplate Visina uplate

Kako učlaniti člana uže obitelji?

U nastavku se nalazi pristupnica za članstvo u Sindikatu za člana uže obitelji punopravnog člana sindikata, tzv. dopunskog člana. Detaljni uvjeti učlanjenja dopunskih članova propisani su Pravilnikom o članstvu, člancima 1., 2.a, 3., 6., 19., 20., 25., a doneseni su na sjednici Velikog vijeća 11. studenog 2016. godine. Godišnja članarina za dopunskog člana iznosi 2,65 €. Od navedenih 2,65 €, Sindikat će uplatiti 2 € kao subvenciju u fond na račun tog istog člana.

Procedura učlanjenja dopunskog člana je sljedeća:

 • Ispuniti pristupnicu i vlastoručno ju potpisati te joj priložiti dokaz o srodstvu s punopravnim članom Sindikata, odnosno dokaz o postajanju izvanbračne zajednice, i poslati na adresu Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja: Ul. Florijana Andrašeca 18a, Zagreb.
 • Po dostavljenoj pristupnici, dopunski član će na e-mail naveden u pristupnici primiti sljedeće upute za plaćanju simbolične članarine od 2,65 €:
  • Primatelj: NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA, UL.FLORIJANA ANDRAŠECA 18A, ZAGREB
  • IBAN primatelja: HR1523600001101370304
  • Model: HR00   Poziv na broj računa primatelja: OIB dopunskog člana
  • Svrha plaćanja: Godišnja članarina za (ime i prezime)
  • Iznos: 2,65 €
 • Nakon što uplata bude evidentirana, dopunski član će putem e-maila dobiti potvrdu o članstvu temeljem koje se može učlaniti u zatvoreni fond – preuzimanjem mape kod povjerenika i ispunjavanjem dokumentacije koja se nalazi u mapi te slanjem istoga na adresu AZ-a.

Kako i koliko uplatiti u AZ Treći horizont ZDMF?

Dobrovoljnost ovog proizvoda pruža vam mogućnost da sami odlučite o visini štednje (npr. 10 €, 20 €, 663,61 € ili više), načinu uplata (trajni nalog, Internet bankarstvo, opća uplatnica, administrativna zabrana) i dinamici uplata (mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje) kroz vrijeme članstva u fondu.

Primjerice: U prvoj godini odlučili ste uplaćivati mjesečno po 40 € putem trajnog naloga. U drugoj godini želite uplatit jednokratno 663,61 € radi ostvarenja maksimalnog državnog poticaja i ukinuti trajni nalog. U trećoj godini niste u mogućnosti ništa uplatiti.

Najbolji omjer isplativosti postižu oni koji su se odlučili na redovne mjesečne uplate (trajni nalog) od 55,30 € (663,61 € godišnje, maksimalna državna poticajna sredstva 99,54 €). Državna poticajna sredstva iznose 15% od uplaćenog iznosa u kalendarskoj godini, a do maksimalnog iznosa od 99,54 €.

Što ukoliko sam već član jednog od AZ otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova ili nekog drugog dobrovoljnog mirovinskog fonda?

Ako ste već član nekog AZ dobrovoljnog mirovinskog fonda, možete svoja ušteđena sredstva bez naknade prebaciti u AZ Treći horizont ZDMF. Možete se direktno obratiti u AZ dobrovoljne mirovinske fondove i zatražiti Zahtjev za prebacivanje sredstava, a prije prebacivanja potrebno je i ispuniti ponudu za AZ Treći horizont.

Ako ste član dobrovoljnog mirovinskog fonda kojim upravlja drugo Društvo, prebacivanje je također moguće, ali uz određenu izlaznu naknadu. Upit o istoj je potrebno postaviti prema Društvu kojega ste član.

Možete uplaćivati tj. biti član u više dobrovoljnih mirovinskih fondova, no samo po jednom je moguće ostvariti državna poticajna sredstva.

Kako doći do Statuta i Prospekta AZ Trećeg horizonta?

Dokumente (Statut, Prospekt, Ključni podaci za članove, Izjava o načelima ulaganja) koji detaljno propisuju uvjete štednje u zatvorenom dobrovoljnom mirovinskom fondu Sindikata znanosti – AZ Treći horizont možete pregledati na ovom linku. Navedeni dokumenti se ne smiju javno objaviti, već su dostupni isključivo članovima Sindikata na zatvorenom dijelu internet stranica uz prethodnu autentifikaciju putem AAI@EDU obrasca.

Koliki iznos će Sindikat subvencionirati u AZ Treći horizont?

Subvencija za sva učlanjenja punopravnih članova Sindikata u 2024. iznosi 30,00 €. Početkom svakog mjeseca uplatit će se subvencija za sva učlanjenja u prethodnom mjesecu.


Ključne riječi:

AZ Treći horizont, procedura za učlanjenje, zatvoreni mirovinski fond

Prednosti članstva