Sponzoriranje izdavanja knjiga članovima Sindikata

Sindikat znanosti sponzorirat će izdavanja znanstvenih, stručnih i znanstveno-popularnih knjiga članovima Sindikata u kalendarskoj godini 2023.

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja temeljem Odluke Upravnog vijeća od 12. travnja 2023. godine raspisuje natječaj za sponzoriranje izdavanja znanstvenih, stručnih i znanstveno-popularnih knjiga članova Sindikata u kalendarskoj godini 2023.

UVJETI NATJEČAJA

Pravo na sponzoriranje imaju isključivo punopravni članovi Sindikata, sukladno uvjetima definiranima Pravilnikom o sponzoriranju izdavanja knjiga.

Član mora biti autor ili jedan od autora knjige za koju se dodjeljuju sredstva. Ukoliko je više autora knjige koji su ujedno i članovi Sindikata, sponzorstvo će se odobriti samo jednom od članova. Jedan član ima pravo na jedno sponzorstvo u okviru ovog natječaja.

Sponzorstvo se odobrava prijavljenim članovima čija knjiga je završena te se nalazi u fazi izdavanja, odnosno poznat joj je izdavač.

Sponzoriranje se realizira sklapanjem Ugovora o sponzorstvu između Sindikata znanosti i izdavača pri čemu se izdavač obvezuje na primjeren način na knjizi učiniti vidljivim naziv Sindikata i njegov logotip.

Prednost pri odobravanju sponzorstva imaju znanstvene, stručne i znanstveno-popularne knjige:

  • koje se bave sustavom znanosti i visokog obrazovanja, sindikalnim djelovanjem, tržištem rada te javnim politikama iz područja djelovanja Sindikata;
  • čiji izdavač nije matična ustanova na kojoj je član zaposlen;
  • za čije izdavanje nije izdata neka druga potpora ili sponzorstvo.
NAČIN PRIJAVE

Članovi se prijavljuju dostavom popunjenog i potpisanog obrasca Molbe za sponzorstvo.

Uz obveznu dostavu obrasca molbe, potrebno je priložiti sadržaj knjige.

Uz sadržaj korisno je priložiti i uvod, predgovor, pogovor, uvodno poglavlje ili sličan drugi materijal temeljem kojeg je moguće dobiti što bolji uvid u područje i teme kojima se knjiga bavi.

Tajništvo Sindikata može od kandidata zatražiti pojašnjenje ili nadopunu priloženih materijala.

Krajnji rok za podnošenje pisane prijave za dodjelu sredstava je 31. prosinca 2023. godine ili do iscrpljivanja budžeta za ovu namjenu.

Nepotpune prijave na natječaj neće se uzimati u obzir.

NAČIN DONOŠENJA ODLUKE I FINANCIJSKI OKVIR

Sponzorstva u okviru ovogodišnjeg natječaja odobravaju se u visini od 300 do 1.200 € po knjizi.

Konačnu odluku o ispunjenju kriterija za odobravanje sponzorstva te visini potpore donosi peteročlana Komisija sukladno uvjetima ovog natječaja te Pravilnika o sponzoriranju izdavanja knjiga.

O rezultatima natječaja kandidate će izvijestiti Tajništvo Sindikata.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Tajništvu Sindikata na broj telefona: 01/4847-337 ili na e-mail.

 


Ključne riječi:

povoljnosti za članove, sponzoriranje knjiga

Prednosti članstva