Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Struktura članstva u Sindikatu

Sindikat znanosti sačinjavaju znanstvenici, nastavnici, suradnici te nenastavno osoblje:
 • 52,3 % znanstvenici, nastavnici, suradnici
 • 47,7 % ostali zaposlenici
 • 64 % članstva u Zagrebačkoj regiji
 • 60,8 % članova su žene
 • 39,2 % članova su muškarci

Od 52,3 % znanstvenika, nastavnika i suradnika približno je

 • 13,3 % izvanrednih i redovitih profesora
 • 17,8 % asistenata, viših asistenata i novaka
 • 7,5 % docenata
 • 4,7 % znanstvenih suradnika, znanstvenih savjetnika i viših znanstvenih suradnika
 • 4,9 % predavača, viših predavača i profesora visoke škole
 • 2,9 % stručnih suradnika, viših stručnih suradnika i stručnih savjetnika
 • 0,7 % lektora i viših lektora
 • 0,5 % ostalih zvanja
Od 47,7 % ostalih zaposlenika približno je

 • 10,5 % zaposlenika sa visokom stručnom spremom
 • 5,1 % zaposlenika sa višom stručnom spremom
 • 23 % zaposlenika sa srednjom stručnom spremom
 • 9,1 % zaposlenika sa stručnom spremom nižom od SSS
Prednosti članstva