Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Fond solidarnosti

Imajući na umu da je cilj sindikalne aktivnosti zauzimanje za plaće, bolje uvjete rada, radnopravnu sigurnost svojih članova putem sklapanja kolektivnih ugovora, a podsjećajući da svrha sindikalnog organiziranja nije karitativna djelatnost, niti usluge osiguranja, ipak, radi načela solidarnosti i potpore najugroženijim i najpogođenijim članovima, Sindikat znanosti osnovao je Fond solidarnosti, svjestan da uslijed svojih ograničenja neće članu moći sanirati financijske posljedice nepovoljnih okolnosti, ali će pridonijeti njihovom ublaženju.

Napomena: ispunjeni formular šalje se isključivo kao original poštom ili se dostavlja osobno.

Povećanje isplata iz Fonda solidarnosti

Radi načela solidarnosti i potpore najugroženijim i najpogođenijim članovima, Sindikat znanosti je osnovao Fond solidarnosti. Od 1. siječnja 2021. povećava se osnovica za isplate iz Fonda sa 1.484 kn na 2.968 kn.

Sindikat pomaže članovima pogođenima potresom

Pomoć iz Fonda solidarnosti bit će dostupna u razmjerima sukladnima onima nakon zagrebačkog potresa u ožujku

Odobrene isplate pomoći članovima stradalima u potresu

Upravno vijeće je 5. lipnja potvrdilo zaključke Komisije za dodjelu pomoći o kriterijima i iznosima pomoći iz sredstava Fonda solidarnosti

Prednosti članstva