Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Dokumenti za preuzimanje

Ovdje ćete pronaći tekstove zakona, uredbi i kolektivnih ugovora, zatim konvencija MOR-a, preporuka UNESCO-a i drugih međunarodnih dokumenata u PDF formatu za preuzimanje i ispis.

19. prosinca 2013.

Zakoni, sporazumi i kolektivni ugovori

Zakoni

Uredbe

Kolektivni ugovori (aktualni)

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Sporazumi o plaćama

Kolektivni ugovori (arhiva)

Temeljni kolektivni ugovor (NN 56/2022, zaključen 6. svibnja 2022., u primjeni od 1. svibnja 2022.) Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama Sindikat znanosti nije supotpisnik, ali institutom proširene primjene Dodatak I. primjenjuje se na sve zaposlene u javnim službama (zaključen 31. listopada 2022., u primjeni od 1. listopada 2022.) Dodatak II. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (zaključen 19. svibnja 2023., u primjeni od 1. lipnja 2023.) Dodatak III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (zaključen 25. listopada 2023., u primjeni od dana potpisa) Temeljni kolektivni ugovor (NN 128/2017, zaključen 7. prosinca 2017., u primjeni od 1. prosinca 2017.) Dopuna Temeljnom kolektivnom ugovoru (Zaključena 15. svibnja 2018., primjenjuje se od 1. prosinca 2017.) Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Zaključen 5. prosinca 2019., primjenjuje se od dana potpisa) Dodatak II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Zaključen 29. svibnja 2020., primjenjuje se od 1. lipnja 2020.) Temeljni kolektivni ugovor Ugovor privremenog karaktera, važi do sklapanja novog Temeljnog kolektivnog ugovora, a najkasnije do 1. kolovoza 2017. (NN 24/2017, zaključen 9. ožujka 2017. godine) Temeljni kolektivni ugovor Sindikat znanosti nije supotpisnik, ali institutom proširene primjene TKU vrijedi za sve zaposlene u javnim službama. (zaključen 12. prosinca 2012. godine) Dodatak I Temeljnom kolektivnom ugovoru Sindikat znanosti nije supotpisnik, ali institutom proširene primjene Dodatak I vrijedi za sve zaposlene u javnim službama. (zaključen 12. prosinca 2012. godine) Temeljni kolektivni ugovor (zaključen 4. listopada 2010. godine) Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (zaključen 22.10.2010) – vrijedi danom potpisa Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (pročišćeni tekst ugovora  – uključuje i Dodatak IV) Dodatak IV. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje (zaključen 11.prosinca 2007. godine) Temeljni kolektivni ugovor (zaključen 31. srpnja 2007. godine) Temeljni kolektivni ugovor (zaključen 1. siječnja 2002. godine) – pročišćeni tekst Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (prvi granski kolektivni ugovor u sustavu, zaključen 8. prosinca 1998. godine)

Međunarodni dokumenti

Konvencije međunarodne organizacije rada (MOR/ILO)

Europska socijalna povelja

Preporuke UNESCO-a


Ključne riječi:

dokumenti

Prednosti članstva