Novi stanovi za članove Sindikata u Zadru

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja i tvrtka Sigma matica d.o.o. provode projekt stambenog zbrinjavanja svojih članova u Zadru, naselje Višnjik, ulica Nikole Tesle.

S obzirom na vrlo uspješne projekte stambenog zbrinjavanja članova sindikata u Zadru te radi velikog interesa članova, Sigma matica započinje s novim projektom izgradnje. Lokacija novog projekta nalazi se u neposrednoj blizini prvih jedanaest objekata budući da se lokacija pokazala kao odličan izbor zbog blizine svih sadržaja koji su bitni u svakodnevom životu (dječji vrtić i igrališta, osnovna škola, sportski tereni, trgovački centri i slično) te dobre prometne povezanosti sa centrom grada.

Cijena stanova je i dalje povlaštena, te je i dalje osigurano subvencionirano kreditno financiranje u 100%-tnom iznosu. Cijena stanova je jedinstvena bez obzira na način plaćanja.

Više informacija dostupno je u letku:

Sigma Matica Plakat_Sindikat znanosti i visokog obrazovanja


Ključne riječi:

Sigma matica, stambeno zbrinjavanje članova, Zadar

Vezane vijesti

Prednosti članstva