Pravo i propisi

Pročišćeni tekst GKU-a, službena tumačenja članaka i uputa za obračun repetitivne nastave

Objavljena su službena tumačenja zaključno s 20. sjednicom Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje.

Djelomično ispunjena traženja Sindikata o ukidanju ograničenja zapošljavanja

Zakonskim izmjenama uvedena je promjena u odnosu na dosadašnju proceduru temeljem koje je ministar financija izdavao prethodnu suglasnost za novo zapošljavanje u sustavu znanosti i obrazovanja

Dostupna tumačenja Povjerenstva za tumačenje KUZVO-a

Tumačenja Povjerenstva imaju pravnu snagu i učinke Kolektivnog ugovora, dostavljaju se podnositelju upita pisanim putem i objavljuju na web stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te na stranicama Sindikata

Mora li se rad za tržište plaćati isključivo kao prekovremeni rad?

Često nas pitaju: Zabranjuje li novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje sklapanje autorskih ugovora i ugovora o djelu sa zaposlenicima ustanove koji obavljaju rad za tržište?

Tehničke poteškoće s pravnim upitima

Zbog tehničkih poteškoća molimo sve koji su tijekom mjeseca srpnja slali pravne upite, a do današnjeg dana nisu dobili odgovor, da ih ponovno upute putem web sučelja ili e-mailom. U suprotnom nećemo biti u mogućnosti odgovoriti na njih.

Potpisana dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Dopunom Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama nesporno je utvrđeno da je naknada za prijevoz ugovorena u neto iznosu.

Primjena Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) u Sindikatu znanosti

Od 25. svibnja 2018. godine na snazi je Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679, takozvani GDPR, slijedom čega Sindikat znanosti provodi usklađivanje poslovnih procesa s navedenom Uredbom.

Konstituirano zajedničko Povjerenstvo za tumačenje TKU-a

Upiti za tumačenje zaprimaju se na adresi Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb odnosno na e-mail adresu: tumacenje.tku@mrms.hr.

Prva pozitivna presuda za osnovicu plaće

Nakon jedne negativne, Sindikat je nedavno zaprimio i prvu pozitivnu presudu po Sporazumu o osnovici. Ovog puta sud je u presudi usvojio sve argumente Sindikata.

Osvrt na prvu nepravomoćnu presudu u sporovima po Sporazumu o osnovici

Sindikat znanosti je tijekom ove godine podnio prve pilot tužbe u vezi potraživanja članova na koja sukladno Sporazumu o osnovici imaju pravo za 2016. godinu. Za sada je samo u jednom od pokrenutih predmeta zaprimljena prvostupanjska, nepravomoćna presuda.

Prednosti članstva