Djelomično ispunjena traženja Sindikata o ukidanju ograničenja zapošljavanja

Zakonskim izmjenama uvedena je promjena u odnosu na dosadašnju proceduru temeljem koje je ministar financija izdavao prethodnu suglasnost za novo zapošljavanje u sustavu znanosti i obrazovanja

22. svibnja 2020.

Nastavno na javno objavljeni apel Sindikata znanosti od 30. travnja 2020. godine kojim je Sindikat znanosti, povodom stupanja na snagu Odluke Vlade RH o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu od 2. travnja 2020. godine (Narodne novine broj 41/20, dalje: Odluka Vlade RH od 2. travnja 2020.), pozvao Vladu RH da ukine ograničenja uvedena u pogledu novoga zapošljavanja u javnim službama, raspolaganja prihodima javnih ustanova te u pogledu provođenja postupaka javne nabave, ovim putem Vas obavještavamo da je 20. svibnja 2020. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2020. godinu (Narodne novine broj 58/20) kojim su djelomično ispunjena traženja Sindikata s obzirom da je stupanjem na snagu izmjena i dopuna navedenog Zakona prestala važiti Odluka Vlade RH od 2. travnja 2020. godine.

Napominjemo da je Izmjenama i dopunama Zakona novo zapošljavanje u načelu i dalje zabranjeno, a dopušteno je iznimno uz obrazložen i opravdan razlog te uz prethodnu suglasnost nadležnog ministra. Time je uvedena promjena u odnosu na dosadašnju proceduru temeljem koje je ministar financija izdavao prethodnu suglasnost za novo zapošljavanje u sustavu znanosti i obrazovanja. Ujedno, izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2020. godinu propisano je da se, za vrijeme važenja navedenog Zakona, neće primjenjivati sljedeće Odluke Vlade RH:

  • Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN br. 70/16., 50/17., 37/18., 71/18., 91/18. i 33/20.) i
  • Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (NN br. 70/16., 74/17. i 71/18.).

Bitno je istaknuti da novi zakon ne priječi ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja slobodno raspolaganje vlastitim prihodima sukladno njihovim internim aktima.

Tekst izmjena i dopuna nalazi se na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_58_1175.html


Ključne riječi:

apel, Vlada RH, vlastiti i namjenski prihodi, zabrana zapošljavanja

Vezane vijesti

Prednosti članstva