Primjena Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) u Sindikatu znanosti

Od 25. svibnja 2018. godine na snazi je Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679, takozvani GDPR, slijedom čega Sindikat znanosti provodi usklađivanje poslovnih procesa s navedenom Uredbom.

24. svibnja 2018.

Obavještavamo sve članove da dana 25. svibnja 2018. godine na snagu stupa Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 (dalje: Uredba) te da se u odnosu na njihove prikupljene osobne podatke Sindikat znanosti u smislu predmetne Uredbe smatra voditeljem obrade.

Sukladno Uredbi, Sindikat znanosti jamči članovima prikupljanje osobnih podataka u izričite, zakonske i posebne svrhe, kao i primjerenu, relevantnu obradu ograničenu na ono što je nužno u odnosu na svrhe zbog kojih se osobni podaci obrađuju. Također, Sindikat znanosti obvezuje se brinuti o točnosti i ažurnosti osobnih podataka članova te iste čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju članova samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

Sindikat znanosti jamči obradu osobnih podataka članova na način kojim se osigurava sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

Svaki član čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi/njezini osobni podaci te o svrsi predmetne obrade, kao i o kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ. Članovi Sindikata znanosti imaju pravo i u bilo kojem trenutku u cijelosti ili u dijelu povući danu privolu za obradu osobnih podataka, ako se obrada osobnih podataka temelji isključivo na predmetnom temelju, a isto ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego li je ista povučena.

Nadalje, na zahtjev člana Sindikat znanosti dati će obavijest o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni te o razdoblju na koje se predmetni osobni podaci pohranjuju. Članovi imaju pravo zatražiti brisanje ili ispravak osobnih podataka od Sindikata znanosti, kao i pribaviti podatke o izvoru osobnih podataka ako nisu prikupljeni od člana te o eventualnom postojanju automatiziranog donošenja odluka uključujući izradu profila. Ujedno u slučaju da član smatra da je došlo do nedopuštene obrade njegovih/njezinih osobnih podataka, može podnijeti pritužbu nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Obrada podataka članova od strane Sindikata znanosti temelji se na zakonitosti obrade i svaka obrada ispunjava najmanje jedan od uvjeta:

  • član je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;
  • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je član stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev člana prije sklapanja ugovora;
  • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza Sindikata znanosti;
  • obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi člana ili druge fizičke osobe;
  • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Sindikata znanosti;
  • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Sindikata znanosti ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode i članova koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Sindikat znanosti provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu sa Uredbom te se predmetne mjere po potrebi preispituju i ažuriraju. Pristup osobnim podacima članova ograničen je na točno određene osobe koje osobnim podacima pristupaju na temelju posebno dodijeljenog ovlaštenja i primjenom korisničkog imena i lozinke. Sindikat znanosti poduzima mjere kako bi osigurao da pojedinac koji ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke, ako to nije prema uputama voditelja obrade.

U slučaju povrede osobnih podataka, Sindikat znanosti provodi postupak izvješćivanja nadzornog tijela (Agencije za zaštitu osobnih podataka) o povredi osobnih podataka. U slučaju potrebe angažiranja izvršitelja obrade, Sindikat znanosti koristit će se isključivo izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Uredbe i da se njome osigurava zaštita prava članove, te će prava i obveze utvrditi posebnim ugovorom.

Ujedno, ovim putem Vas obavještavamo da je Sindikat znanosti, sukladno Uredbi imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka, slijedom čega Vas upućujemo da sve upite vezane uz obradu osobnih podataka možete uputiti e-mailom naslovljenim na službenika za zaštitu osobnih podataka, na adresu gdpr@nsz.hr, pisanim putem na adresu Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Ulica Florijana Andrašeca 18a, Zagreb ili telefonski svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka od 13,30 do 14,30 sati na broj 01/ 4847 – 337.


Ključne riječi:

članstvo, GDPR, osobni podaci

Prednosti članstva