Tehničke poteškoće s pravnim upitima

Zbog tehničkih poteškoća molimo sve koji su tijekom mjeseca srpnja slali pravne upite, a do današnjeg dana nisu dobili odgovor, da ih ponovno upute putem web sučelja ili e-mailom. U suprotnom nećemo biti u mogućnosti odgovoriti na njih.

20. srpnja 2018.

Poštovane članice i članovi,

ovim putem Vas obavještavamo da zbog tehničkih poteškoća nismo bili u  mogućnosti vidjeti niti odgovarati na određen broj pravnih upita upućenih putem internet stranice Sindikata znanosti.

Radimo na otklanjanju tehničkih poteškoća, a sve članove koji su poslali svoje upite tijekom mjeseca srpnja, a do današnjeg dana nisu zaprimili odgovor Pravne službe ljubazno molimo da ponove slanje e-maila na adresu uprava@nsz.hr.

Ispričavamo se zbog tehničkih poteškoća svima kojima nismo uputili odgovor.

S poštovanjem,

Tatjana Jedličko, mag. iur.

Pravna služba Sindikata znanosti

Prednosti članstva