Pomoć članovima oboljelima od COVID-19

Sindikat omogućuje isplatu jednokratne pomoći svim članovima oboljelima od Covida-19 u iznosima od 500, 750, 1.250 i 2.500 kn

Sukladno Odluci Upravnog vijeća od 10. svibnja 2021. godine, a imajući u vidu kako je do sredine godine isplaćena pomoć za više od 700 oboljelih članova od COVID-19, od 1. srpnja 2021. pomoći za oboljele članove iznosit će:

  1. U slučaju oboljenja u iznosu od 500 kn (dokaz o oboljenju je isključivo pozitivan nalaz brisa na Covid-19 (potvrde liječnika i druge vrste testova neće se uzimati u obzir)
  2. U slučaju oboljenja i bolovanja u iznosu od 750 kn (uz pozitivan nalaz brisa potrebno je priložiti platnu listu iz koje je vidljivo da je korišteno bolovanje)
  3. U slučaju bolničkog liječenja od Covid-19 u iznosu od 1.250 kn (uz prilog otpusnog pisma)
  4. U slučaju težeg oblika bolesti i bolničkog liječenja (respirator) u iznosu od 2.500 kn (uz prilog otpusnog pisma).

Pravo na pomoć imaju svi članovi koji su i u trenutku oboljenja i u trenutku podnošenja zahtjeva bili aktivni članovi Sindikata.

Za ostvarivanje prava na pomoć potrebno je ispuniti obrazac molbe.

Uz obrazac se obavezno dostavljaju i gore navedeni prilozi koji su nužni kako bismo mogli odrediti iznos jednokratne pomoći. Popunjeni obrazac molbe i popratnu dokumentaciju članovi trebaju dostaviti skenirano Tajništvu Sindikata na e-mail covid-19@nsz.hr, a original zahtjeva i kopiju dokumenta koji prilažu dostaviti naknadno poštom, ili osobno kada će to prema epidemiološkoj situaciji biti moguće.

Svi članovi koji ostvare pravo na ovu naknadu ne mogu ostvariti pravo i na isplatu iz Fonda solidarnosti po osnovi oboljenja od Covid-19 te je pravo na naknadu moguće ostvariti samo jednom.

Odluka o financijskoj pomoći članovima Sindikata oboljelima od COVID-19

Odluka o izmjeni Odluke o financijskoj pomoći članovima Sindikata oboljelima od COVID-19


Ključne riječi:

COVID-19, pomoć, povoljnosti za članove

Prednosti članstva