Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Financijska pomoć asistentima i novacima za 2014. godinu

Sindikat znanosti odlučio je isplatiti financijsku pomoć osobama izabranim u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta koje zbog fiskalnih ograničenja u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u 2014. godini ostaju bez posla.

17. ožujka 2014.

Sindikat znanosti odlučio je isplatiti financijsku pomoć osobama izabranim u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta koje zbog fiskalnih ograničenja u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u 2014. godini ostaju bez posla. Osobe izabrane u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta trenutno čine najugroženiju skupinu zaposlenika u sustavu znanosti zbog čega im je nužna pomoć i potpora.

Pravo na financijsku pomoć imaju osobe izabrane u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta kojima u 2014. godini ističe ugovor o radu, a ustanova s kojom su do sada imali sklopljen ugovor neće im biti u mogućnosti ponuditi sklapanje novog ugovora iako ispunjavaju uvjete za daljnje napredovanje.

Kako bi se ostvarilo pravo na financijsku pomoć važno je kumulativno ispuniti sljedeće uvjete:

  • da je podnositelj za vrijeme trajanja radnog odnosa bio član Sindikata znanosti te da je ostao član Sindikata po završetku radnog odnosa (uz plaćanje sindikalne članarine u iznosu 1% od isplaćene novčane naknade HZZ-a – Nakon prestanka radnog odnosa podnositelj treba nastaviti samostalno uplaćivati sindikalnu članarinu u iznosu od 1% naknade HZZ-a na IBAN Sindikata znanosti: HR1523600001101370304. Naime, nakon prestanka ugovora o radu to više ne može raditi računovodstvo ustanove na kojoj je podnositelj zahtjeva bio zaposlen.),
  • da do prekida radnog odnosa nije došlo krivnjom podnositelja ili radi neispunjavanja obveza preuzetih ugovorom o radu, odnosno da podnositelj u potpunosti ispunjava uvjete za daljnje napredovanje i izbor u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog suradnika, odnosno znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta te
  • da se je podnositelj po završetku radnog odnosa prijavio na HZZ te da mu je od strane HZZ-a priznato pravo na novčanu naknadu

Odluka o financijskoj pomoći odnosi se samo na 2014. godinu, odnosno na osobe izabrane u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta kojima je u 2014. godini istekao ugovor o radu. One osobe izabrane u suradnička zvanja i na suradnička radna mjesta koje su posao izgubile jer nisu ispunile uvjete za daljnje napredovanje nemaju pravo na ovu pomoć.

Financijska pomoć će se isplaćivati za drugo tromjesečje korištenja novčane naknade HZZ-a i iznosit će:

  • 950,00 kn mjesečno: suradnicima koji su prije prestanka radnog odnosa bili članovi Sindikata znanosti najmanje tri mjeseca do godine dana,
  • 1.900,00 kn mjesečno: suradnicima koji su prije prestanka radnog odnosa bili članovi Sindikata znanosti najmanje godinu dana i
  • 3.800,00 kn mjesečno: suradnicima koji su prije prestanka radnog odnosa bili članovi Sindikata znanosti za sve vrijeme trajanja ugovora o radu.

Podnošenje zahtjeva za isplatu financijske pomoći

Pravo na isplatu financijske pomoći ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Nezavisnom sindikatu znanosti i visokog obrazovanja, putem Obrasca zahtjeva za isplatu financijske pomoći, kojeg možete dostaviti na adresu Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Ulica Florijana Andrašeca 18A/VI, 10 000 Zagreb. Rješenje o pravu na financijsku pomoć se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na navedeno Rješenje Upravnom vijeću u roku 15 dana od dana zaprimanja istog.

U Zagrebu, 3. ožujka 2014. godine.

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja


Ključne riječi:

asistenti, financijska pomoć, odluka o isplati financijske pomoći, pravna pomoć asistentima i novacima, znanstveni novaci

Vezane vijesti

Prednosti članstva