Ispravak priopćenja Sindikata znanosti od 6. lipnja 2018. godine

U priopćenju je pogrešno navedeno da Hrvatski studiji obavljaju znanstveni i nastavni rad bez dopusnice. Točna pravna formulacija jest da Hrvatski studiji u ovom trenutku ne raspolažu potvrdom Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti odnosno dijela djelatnosti.

U priopćenju za javnost, upućenom medijima i objavljenom na mrežnim stranicama Sindikata 6. lipnja 2018. godine, u ime Sindikata pogrešno sam konstatirao da Sindikat upozorava „ javnost na činjenicu da u ovome trenutku Hrvatski studiji kao sastavnica Sveučilišta u Zagrebu obavljaju znanstveni i nastavni rad bez dopusnice, slijedom čega su sukladno važećem Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u prekršaju za koji im se može izreći sankcija u iznosu do 100.000,00 kuna…“

Citirana tvrdnja nije točna, budući da u ovom trenutku Hrvatski studiji formalno pravno još uvijek raspolažu dopusnicom za rad te da je za njenu uskratu potreban akt Ministarstva. Da bi se moglo govoriti o radu bez dopusnice i uz tu činjenicu vezanu prekršajnu odgovornost, potrebno je da Ministarstvo zaista i formalno uskrati dopusnicu za obavljanje djelatnosti ili djela djelatnosti.

Točna pravna formulacija jest da Hrvatski studiji u ovom trenutku ne raspolažu potvrdom Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti odnosno dijela djelatnosti kao potrebnog ishoda svakog periodičkog postupka reakreditacije visokih učilišta i pretpostavke za daljnje obavljanje znanstvenog i nastavnog rada, a koju je nedavno ministrica Divjak unatoč pozitivnoj preporuci Agencije za znanost i visoko obrazovanje, odbila izdati Hrvatskim studijima.

Kao osoba ovlaštena za zastupanje Sindikata, gornju sam izjavu dao temeljem prethodno dobivenog pravnog tumačenja naše pravnice, pri čemu nije bilo namjere klevetanja, vrijeđanja ili nanošenja štete Sveučilištu u Zagrebu ili Hrvatskim studijima kao njihovoj sastavnici. Međutim, neovisno o izvoru na temelju kojeg sam stvarao zaključak, objektivna odgovornost za propust leži na meni kao osobi ovlaštenoj za zastupanje i predstavljanje Sindikata. Stoga se ovim putem javno ispričavam svim osobama kojima su Hrvatski studiji predmet interesa na bilo koji način, posebno u slučaju ako ih je gore navedena nepreciznost i nenamjerna omaška u pravnoj interpretaciji važenja dopusnice za rad Hrvatskih studija na bilo koji način uznemirila ili zabrinula.

Međutim, navedeni propust ne utječe na smisao i svrhu ostalih navoda iz Priopćenja. On nije bitan za ocjenu ozbiljnosti situacije na Hrvatskim studijima, a na koju Sindikat kontinuirano i osnovano upozorava od trenutka kad su mu se njegovi članovi na toj sastavnici obratili za pomoć u zaštiti njihovih radnih i akademskih prava.

Nedavni potez ministrice Divjak potvrda je dosadašnjih stajališta Sindikata i činjenice da je budućnost Hrvatskih studija i svih zaposlenika te sastavnice Sveučilišta u Zagrebu krajnje upitna ako se njihovo ustrojstvo hitno ne uskladi s odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Svjesni smo da se naša isprika neće tumačiti kao znak naše rigoroznosti spram činjenica i spremnosti na korekciju stajališta sukladno istini. Svjesni smo da krugovi odgovorni za stanje na Hrvatskim studijima nikada neće postupiti na isti način. Naša pogreška mala je trunka u odnosu na ono što se sve radilo Hrvatskim studijima. Podsjetit ćemo javnost na rektorovo mišljenje da su biblijske vrijednosti zanemarene i da im se moramo vratiti pa ćemo mu u tome pomoći citirajući evanđelje po Luki: „Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu.“ (Lk, 6, 42)

U Zagrebu, 11. lipnja 2018. godine

Vilim Ribić,
predsjednik Velikog vijeća

Ispravak priopćenja dostupan je i u PDF formatu.


Ključne riječi:

Hrvatski studiji, ispravak, reakreditacija

Vezane vijesti

Prednosti članstva