Foto: Igor Soban/PIXSELL

Iz postupka izbora dekana na Fakultetu hrvatskih studija isključena većina zaposlenika

Ovakav potez predstavlja primjer teškog narušavanja prava zaposlenika na akademsku samoupravu i autonomiju, zloupotrebe ovlasti i samim time neprihvatljivog ponašanja u akademskoj zajednici.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Nakon niza nepravilnosti povezanih s transformacijom ranijeg Centra u Odjel, pa zatim Odjela u Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kojima smo u protekle četiri godine svjedočili i na koje smo kao Sindikat ustrajno upozoravali, na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu se i dalje ključni postupci provode protivno važećim zakonskim i statutarnim odredbama čime se i dalje ustraje na nepoštivanju i narušavanju temeljnih prava zaposlenika te ustanove. Ovoga puta to je učinjeno u pogledu prava zaposlenika na sudjelovanje u postupku izbora dekana Fakulteta Hrvatskih studija, koje se sukladno važećem zakonodavstvu i Statutu Sveučilišta u Zagrebu, ali i Statutu samog Fakulteta hrvatskih studija, neposredno ili posredstvom svojih predstavnika, jamči svim zaposlenicima na znanstveno-nastavnim radnim mjestima.

Naime, prilikom osnivanja Fakulteta hrvatskih studija (FHS) Sveučilišta u Zagrebu, rektor prof. dr. sc. Damir Boras, uz suglasnost Senata, imenovao je privremenog dekana prof. dr. sc. Pavu Barišića i privremeno Fakultetsko vijeće u koje je od 67 zaposlenika FHS-a u znanstveno-nastavnom zvanju koliko je zaposleno na toj ustanovi, ušlo tek njih 25, a trenutačno su u njegovom sastavu i osobe koje nisu zaposlenici Fakulteta. Apeli dijela nastavnika FHS-a prema rektoru prof. dr. sc. Damiru Borasu i Senatu Sveučilišta u Zagrebu da se u rad Fakultetskog vijeća uključe svi zaposlenici FHS-a u znanstveno-nastavnom zvanju, kao što je običaj na svim drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu slične veličine, ili barem njihovi izabrani predstavnici, ostajali su bez odgovora. Privremeno imenovani dekan i privremeno imenovano Fakultetsko vijeće stekli su ovlast i dobili zaduženje da najkasnije u roku od godine dana od dana osnivanja FHS-a izrade statut ustanove. Statut je donesen 4. prosinca 2020. godine, da bi već 18. siječnja 2021. bio izmijenjen tako što su u njega unesene 92 promjene. Unatoč protivljenju našeg Sindikata, u konačnu verziju Statuta FHS-a, koja je prihvaćena na Senatu Sveučilišta u Zagrebu, ušle su neke odredbe koje nisu u skladu niti sa Statutom Sveučilišta niti s uobičajenim načinom funkcioniranja najvažnijeg tijela upravljanja jednim fakultetom. No, bez obzira na te problematične odredbe, posve je jasno je da su odmah po donošenju Statuta morali biti ispunjeni uvjeti za izbor i ustroj svih redovnih fakultetskih tijela sukladno Zakonu o ustanovama, Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju te samom osnivačkom aktu FHS-a.

No, umjesto da nakon pune četiri godine institucija konačno dobije izabrano fakultetsko vijeće koje je jedino ovlašteno izabrati čelnika ustanove, privremeno imenovano Fakultetsko vijeće je bez ikakvog uporišta u pozitivnim pravnim propisima ili Odluci o osnivanju FHS-a, donesenim Statutom FHS-a samo sebi produljilo mandat i upustilo se u nezakonit i protustatutaran postupak izbora dekana kojim je velikoj većini zaposlenika onemogućeno bilo kakvo sudjelovanje u tom postupku! Pokušaj da se zaustavi ovakav način izbora dekana, zaustavljen je nakon što su rektor Boras i Senat Sveučilišta u Zagrebu 16. ožujka 2021. smijenili privremeno imenovanog dekana prof. dr. sc. Pavu Barišića, koji je donio odluku o obustavljanju navedenog postupka kao i odluku o izvanrednom otkazu prof. dr. sc. Anti Čoviću, te na mjesto privremenog dekana imenovali prof. dr. sc. Stjepana Ćosića, koji je poništio odluku o otkazu prof. dr. sc. Anti Čoviću te ponovno nastavio sporni postupak izbora dekana.

Postupak kojim bi privremeno Fakultetsko vijeće, koje nije izabrano od zaposlenika ustanove, nego je imenovano od Senata i rektora, trebalo izabrati redovnog dekana na rok od tri godine, ne samo da je protivan gore navedenim propisima, nego predstavlja i primjer teškog narušavanja prava zaposlenika na akademsku samoupravu i autonomiju, primjer zloupotrebe ovlasti i samim time neprihvatljivog ponašanja u akademskoj zajednici.

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja je u zaštiti prava svojih članova na FHS-a, kao i prava drugih zaposlenika te ustanove, nezakonito isključenih iz sudjelovanja u postupku izbora dekana, Ministarstvu znanosti i obrazovanja uputio zahtjev za provođenje upravnog nadzora nad zakonitošću pokretanja i provedbe postupka izbora dekana FHS-a Sveučilišta u Zagrebu, a rektoru prof. dr. sc. Damiru Borasu zahtjev za nadzor zakonitosti i statutarnosti rada FHS-a. Sindikat znanosti o svojim je zahtjevima informirao i Sveučilišni savjet Sveučilišta u Zagrebu. Smatramo da se ne radi samo o potrebi zaštite prava zaposlenika ovog visokog učilišta, nego i o pitanju zakonitosti rada ustanove u cjelini, a koju bi u buduće, slijedom izbora dekana od nepravilno sastavljenog fakultetskog vijeća, u poduzimanju radnji ustanove prema trećima potencijalno mogao zastupati nezakonito izabrani dekan.

Poštivanje prava na akademsku samoupravu i institucijsku autonomiju svake sveučilišne sastavnice, neovisne o odnosima moći u sustavu, poštivanje akademskih prava i sloboda sveučilišnih nastavnika, a samim time i njihovog integriteta, te istinska, a ne formalna participacija sveučilišnih nastavnika i studenata u fakultetskim i sveučilišnim tijelima, najjača su garancija kvalitetnog i odgovornog javnog rada u području visokog obrazovanja. Stoga Sindikat znanosti apelira na sve odgovorne u sustavu da u skladu sa svojim dužnostima i ovlastima otklone navedene nepravilnosti u pokrenutom postupku izbora dekana Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, osobito one koje narušavaju prava sveučilišnih nastavnika.

Zagreb, 11.4.2021.

 

Za Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja:

izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić,
predsjednica Velikog vijeća


Ključne riječi:

autonomija sveučilišta, Hrvatski studiji, izbor dekana

Vezane vijesti

Prednosti članstva