Veliko vijeće

Veliko vijeće središnje je političko i najviše tijelo Sindikata između dvaju saziva Sabora, u kojem razdoblju zamjenjuje Sabor i preuzima njegovu ulogu u dijelu ovlaštenja. Redoviti sastanci Velikog vijeća održavaju se dva puta godišnje, a izvanredni i tematski sastanci Velikog vijeća sazivaju se po potrebi.

Vijeće ima 28 članova, izabranih na Saboru Sindikata. Članovi su (prema funkciji i broju dobivenih glasova u izboru za Veliko vijeće):

 1. prof. dr. sc. IGOR RADEKA, predsjednik Velikog vijeća
 2. prof. dr. sc. PETAR PERVAN, predsjednik Sindikata
 3. dr. sc. TVRTKO SMITAL, zamjenik predsjednika i potpredsjednik Velikog vijeća
 4. VILIM RIBIĆ, glavni tajnik
 5. doc. dr. sc. VESNICA GARAŠIĆ
 6. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV ŠIKIĆ
 7. dr. sc. DOMINIK VULETIĆ
 8. HELI HAJDIĆ NIKOLIĆ
 9. izv. prof. dr. sc. IVANA DRAŽIĆ LUTILSKY
 10. izv. prof. dr. sc. NIKICA GILIĆ
 11. izv. prof. dr. sc. PREDRAG MARKOVIĆ
 12. mr. sc. MIRKO PETRIĆ
 13. dr. sc. SAŠA CECI
 14. LADA SARTORI
 15. prof. dr. sc. ALEN HARAPIN
 16. doc. dr. sc. DALIDA GALOVIĆ
 17. dr. sc. TOMISLAV DUVNJAK
 18. LUKA MUDRONJA
 19. prof. dr. sc. IVAN-KREŠIMIR SVETEC
 20. izv. prof. dr. sc. DAMIR STANZER
 21. doc. dr. art. IGOR ČALJKUŠIĆ
 22. prof. dr. sc. NIKOLA ĐAKOVIĆ
 23. doc. dr. sc. SVEN MARCELIĆ
 24. prof. dr. sc. ŽELIMIR DULČIĆ
 25. prof. dr. sc. INES MRAKOVČIĆ-ŠUTIĆ
 26. doc. dr. sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ
 27. MARIJANA KARDOV TOMAS
 28. SABINA OBRANIĆ
STATISTIKA VELIKOG VIJEĆA U XI SAZIVU

ZNANSTVENICI: 20
znanstveni savjetnici i redoviti profesori – trajno zvanje: 6
 Dulčić, Đaković, Harapin, Mrakovčić-Šutić, Pervan, Radeka
znanstveni savjetnici i redoviti profesori: 3
Duvnjak, Smital, Svetec
viši znanstveni suradnici i izvanredni profesori: 5
Dražić-Lutilsky, Gilić, Marković, Stanzer, Šikić
znanstveni suradnici i docenti: 6
Ceci, Čaljkušić, Galović, Garašić, Marcelić, Torić Malić

SURADNIČKA I NASTAVNA RADNA MJESTA: 3
asistenti: 1
Mudronja
poslijedoktorandi: 1
Vuletić
predavači: 1
Petrić

OSTALI: 5
VSS
Hajdić-Nikolić, Kardov Tomas, Ribić, Sartori
SSS
Obranić

MUŠKARACA: 19 (68%) ŽENA: 9 (32%)

STATISTIKA PO REGIONALNIM VIJEĆIMA

ZAGREB: 14
fakulteti: 8 članova
Dražić Lutilsky, Garašić, Gilić, Marković, Stanzer, Svetec, Šikić, Vuletić
instituti: 3 člana
Ceci, Pervan, Smital
ostale podružnice: 3 člana
Đaković, Hajdić-Nikolić, Ribić
SPLIT: 8
fakulteti:
Čaljkušić, Dulčić, Harapin, Marcelić, Mudronja, Petrić, Radeka, Sartori
RIJEKA: 3
fakulteti:
Kardov Tomas, Mrakovčić-Šutić, Torić Malić
OSIJEK: 3
fakulteti: 2 člana
Galović, Obranić
instituti: 1 član
Duvnjak

fakulteti ukupno: 21
instituti: 4
ostale ustanove: 3

Back to Top