Veliko vijeće

Veliko vijeće središnje je političko i najviše tijelo Sindikata između dvaju saziva Sabora, u kojem razdoblju zamjenjuje Sabor i preuzima njegovu ulogu u dijelu ovlaštenja. Redoviti sastanci Velikog vijeća održavaju se dva puta godišnje, a izvanredni i tematski sastanci Velikog vijeća sazivaju se po potrebi.

Vijeće ima 28 članova, izabranih na Saboru Sindikata. Članovi su (prema funkciji i broju dobivenih glasova u izboru za Veliko vijeće):

 1. VILIM RIBIĆ, predsjednik Velikog vijeća
 2. prof. dr. sc. IGOR RADEKA, predsjednik Sindikata
 3. dr. sc. TVRTKO SMITAL, zamjenik predsjednika i potpredsjednik Velikog vijeća
 4. doc. dr. sc. VESNICA GARAŠIĆ
 5. dr. sc. PETAR PERVAN
 6. prof. dr. sc. ZVONIMIR ŠIKIĆ, počasni predsjednik Sindikata
 7. SABINA OBRANIĆ
 8. mr. sc. MIRKO PETRIĆ
 9. prof. dr. sc. NIKOLA ĐAKOVIĆ
 10. prof. dr. sc. PREDRAG MARKOVIĆ
 11. prof. dr. sc. TOMISLAV ŠIKIĆ
 12. prof. dr. sc. MILJENKO ŠIMPRAGA
 13. prof. dr. sc. VESNA ILAKOVAC
 14. doc. IGOR ČALJKUŠIĆ
 15. dr. sc. TOMISLAV DUVNJAK
 16. DUBRAVKA LEVAK
 17. prof. dr. sc. DIANA STOLAC
 18. NADICA VINCEK
 19. prof. dr. sc. ŽELIMIR DULČIĆ
 20. IVICA ŠUŠAK
 21. HELI HAJDIĆ NIKOLIĆ
 22. prof. dr. sc. VIŠNJA BESENDORFER
 23. prof. dr. sc. RAJKO ODOBAŠA
 24. LADA SARTORI
 25. dr. sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ
 26. prof. dr. sc. LIDIJA ĆURKOVIĆ
 27. dr. sc. SVEN MARCELIĆ
 28. doc. dr. sc. NELA BOSNER
STATISTIKA VELIKOG VIJEĆA U X SAZIVU

ZNANSTVENICI: 18
znanstveni savjetnici i redovni profesori – trajno zvanje: 6
Dulčić, Đaković, Pervan, Stolac, Šikić (Zvonimir), Šimpraga
znanstveni savjetnici i redovni profesori – prvi izbor: 4
Besendorfer, Duvnjak, Radeka, Smital
viši znanstveni suradnici i izvanredni profesori: 5
Ćurković, Ilakovac, Marković, Odobaša, Šikić (Tomislav)
znanstveni suradnici i docenti: 3
Bosner, Čaljkušić, Garašić

SURADNIČKA I NASTAVNA ZVANJA: 3
asistenti: 2
Marcelić, Torić Malić
predavači: 1
Petrić

OSTALI: 7
VSS
Hajdić-Nikolić, Ribić, Sartori, Šušak
SSS
Levak, Obranić, Vincek
MUŠKARACA: 16 (57%) ŽENA: 12 (43%)
STATISTIKA PO REGIONALNIM VIJEĆIMA

ZAGREB: 16
fakulteti: 10 članova
Besendorfer, Bosner, Ćurković, Garašić, Hajdić Nikolić, Marković, Šikić (Tomislav), Šikić (Zvonimir), Šimpraga, Vincek
instituti: 4 člana
Levak, Pervan, Smital, Šušak
ostale podružnice: 2 člana
Đaković, Ribić
SPLIT: 6
fakulteti:
Čaljkušić, Dulčić, Marcelić, Petrić, Radeka, Sartori
RIJEKA: 2
fakulteti:
Stolac, Torić Malić
OSIJEK: 4
fakulteti: 3 člana
Ilakovac, Obranić, Odobaša
instituti: 1 član
Duvnjak

fakulteti ukupno: 21
instituti: 5
ostale ustanove: 2

Back to Top