Veliko vijeće

Veliko vijeće središnje je političko i najviše tijelo Sindikata između dvaju saziva Sabora, u kojem razdoblju zamjenjuje Sabor i preuzima njegovu ulogu u dijelu ovlaštenja. Redoviti sastanci Velikog vijeća održavaju se dva puta godišnje, a izvanredni i tematski sastanci Velikog vijeća sazivaju se po potrebi.

Vijeće ima 28 članova, izabranih na Saboru Sindikata. Članovi su (prema funkciji i broju dobivenih glasova u izboru za Veliko vijeće):

 1. VILIM RIBIĆ, predsjednik Velikog vijeća
 2. prof. dr. sc. IGOR RADEKA, predsjednik Sindikata
 3. dr. sc. TVRTKO SMITAL, zamjenik predsjednika i potpredsjednik Velikog vijeća
 4. doc. dr. sc. VESNICA GARAŠIĆ
 5. prof. dr. sc. PETAR PERVAN
 6. SABINA OBRANIĆ
 7. mr. sc. MIRKO PETRIĆ
 8. prof. dr. sc. NIKOLA ĐAKOVIĆ
 9. prof. dr. sc. PREDRAG MARKOVIĆ
 10. prof. dr. sc. TOMISLAV ŠIKIĆ
 11. prof. dr. sc. MILJENKO ŠIMPRAGA
 12. prof. dr. sc. VESNA ILAKOVAC
 13. doc. IGOR ČALJKUŠIĆ
 14. dr. sc. TOMISLAV DUVNJAK
 15. DUBRAVKA LEVAK
 16. prof. dr. sc. DIANA STOLAC
 17. NADICA VINCEK
 18. prof. dr. sc. ŽELIMIR DULČIĆ
 19. IVICA ŠUŠAK
 20. HELI HAJDIĆ NIKOLIĆ
 21. prof. dr. sc. VIŠNJA BESENDORFER
 22. prof. dr. sc. RAJKO ODOBAŠA
 23. LADA SARTORI
 24. dr. sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ
 25. prof. dr. sc. LIDIJA ĆURKOVIĆ
 26. dr. sc. SVEN MARCELIĆ
 27. doc. dr. sc. NELA BOSNER
STATISTIKA VELIKOG VIJEĆA U X SAZIVU

ZNANSTVENICI: 17
znanstveni savjetnici i redovni profesori – trajno zvanje: 5
Dulčić, Đaković, Pervan, Stolac, Šimpraga
znanstveni savjetnici i redovni profesori – prvi izbor: 4
Besendorfer, Duvnjak, Radeka, Smital
viši znanstveni suradnici i izvanredni profesori: 5
Ćurković, Ilakovac, Marković, Odobaša, Šikić (Tomislav)
znanstveni suradnici i docenti: 3
Bosner, Čaljkušić, Garašić

SURADNIČKA I NASTAVNA ZVANJA: 3
asistenti: 2
Marcelić, Torić Malić
predavači: 1
Petrić

OSTALI: 7
VSS
Hajdić-Nikolić, Ribić, Sartori, Šušak
SSS
Levak, Obranić, Vincek
MUŠKARACA: 15 (56%) ŽENA: 12 (44%)
STATISTIKA PO REGIONALNIM VIJEĆIMA

ZAGREB: 15
fakulteti: 9 članova
Besendorfer, Bosner, Ćurković, Garašić, Hajdić Nikolić, Marković, Šikić (Tomislav), Šimpraga, Vincek
instituti: 4 člana
Levak, Pervan, Smital, Šušak
ostale podružnice: 2 člana
Đaković, Ribić
SPLIT: 6
fakulteti:
Čaljkušić, Dulčić, Marcelić, Petrić, Radeka, Sartori
RIJEKA: 2
fakulteti:
Stolac, Torić Malić
OSIJEK: 4
fakulteti: 3 člana
Ilakovac, Obranić, Odobaša
instituti: 1 član
Duvnjak

fakulteti ukupno: 20
instituti: 5
ostale ustanove: 2

Back to Top