Veliko vijeće

Veliko vijeće središnje je političko i najviše tijelo Sindikata između dvaju saziva Sabora, u kojem razdoblju zamjenjuje Sabor i preuzima njegovu ulogu u dijelu ovlaštenja. Redoviti sastanci Velikog vijeća održavaju se dva puta godišnje, a izvanredni i tematski sastanci Velikog vijeća sazivaju se po potrebi.

Vijeće ima 28 članova, izabranih na Saboru Sindikata. Članovi su (prema funkciji i broju dobivenih glasova u izboru za Veliko vijeće):

 1. prof. dr. sc. IGOR RADEKA, predsjednik Velikog vijeća
 2. prof. dr. sc. PETAR PERVAN, predsjednik Sindikata
 3. dr. sc. TVRTKO SMITAL, zamjenik predsjednika i potpredsjednik Velikog vijeća
 4. VILIM RIBIĆ, glavni tajnik
 5. izv. prof. dr. sc. VESNICA GARAŠIĆ
 6. izv. prof. dr. sc. TOMISLAV ŠIKIĆ
 7. dr. sc. DOMINIK VULETIĆ
 8. HELI HAJDIĆ NIKOLIĆ
 9. prof. dr. sc. IVANA DRAŽIĆ LUTILSKY
 10. prof. dr. sc. NIKICA GILIĆ
 11. izv. prof. dr. sc. PREDRAG MARKOVIĆ
 12. dr. sc. SAŠA CECI
 13. LADA SARTORI
 14. prof. dr. sc. ALEN HARAPIN
 15. doc. dr. sc. DALIDA GALOVIĆ
 16. dr. sc. TOMISLAV DUVNJAK
 17. prof. dr. sc. IVAN-KREŠIMIR SVETEC
 18. izv. prof. dr. sc. DAMIR STANZER
 19. doc. dr. art. IGOR ČALJKUŠIĆ
 20. prof. dr. sc. NIKOLA ĐAKOVIĆ
 21. doc. dr. sc. SVEN MARCELIĆ
 22. prof. dr. sc. ŽELIMIR DULČIĆ
 23. prof. dr. sc. INES MRAKOVČIĆ-ŠUTIĆ
 24. doc. dr. sc. NEIRA TORIĆ MALIĆ
 25. MARIJANA KARDOV TOMAS
 26. SABINA OBRANIĆ
 27. dr. sc. IVANA BAŠIĆ
 28. dr. sc. JOSIP BOTA
STATISTIKA VELIKOG VIJEĆA U XI SAZIVU

ZNANSTVENICI: 20
znanstveni savjetnici i redoviti profesori – trajno zvanje: 6
 Dulčić, Đaković, Harapin, Mrakovčić-Šutić, Pervan, Radeka
znanstveni savjetnici i redoviti profesori: 3
Duvnjak, Smital, Svetec
viši znanstveni suradnici i izvanredni profesori: 5
Dražić-Lutilsky, Gilić, Marković, Stanzer, Šikić
znanstveni suradnici i docenti: 6
Ceci, Čaljkušić, Galović, Garašić, Marcelić, Torić Malić

SURADNIČKA I NASTAVNA RADNA MJESTA: 3
asistenti: 0

poslijedoktorandi: 1
Bota
Vuletić
lektori: 1
Bašić

OSTALI: 5
VSS
Hajdić-Nikolić, Kardov Tomas, Ribić, Sartori
SSS
Obranić

MUŠKARACA: 18 (64%) ŽENA: 10 (36%)

STATISTIKA PO REGIONALNIM VIJEĆIMA

ZAGREB: 16
fakulteti: 10 članova
Bašić, Bota, Dražić Lutilsky, Garašić, Gilić, Marković, Stanzer, Svetec, Šikić, Vuletić
instituti: 3 člana
Ceci, Pervan, Smital
ostale podružnice: 3 člana
Đaković, Hajdić-Nikolić, Ribić
SPLIT: 6
fakulteti:
Čaljkušić, Dulčić, Harapin, Marcelić, Radeka, Sartori
RIJEKA: 3
fakulteti:
Kardov Tomas, Mrakovčić-Šutić, Torić Malić
OSIJEK: 3
fakulteti: 2 člana
Galović, Obranić
instituti: 1 član
Duvnjak

fakulteti ukupno: 21
instituti: 4
ostale ustanove: 3

Back to Top