Dokumenti za preuzimanje

Ovdje ćete pronaći tekstove zakona, uredbi i kolektivnih ugovora, zatim konvencija MOR-a, preporuka UNESCO-a i drugih međunarodnih dokumenata u PDF formatu za preuzimanje i ispis.

Zakoni, sporazumi i kolektivni ugovori

Zakoni

Kolektivni ugovori

Uredbe

Sporazum o plaćama

Međunarodni dokumenti

Konvencije međunarodne organizacije rada (MOR/ILO)

Europska socijalna povelja

Preporuke UNESCO-a


Back to Top