Dokumenti za preuzimanje

Ovdje ćete pronaći tekstove zakona, uredbi i kolektivnih ugovora, zatim konvencija MOR-a, preporuka UNESCO-a i drugih međunarodnih dokumenata u PDF formatu za preuzimanje i ispis.

19.12.2013

Ovdje ćete pronaći tekstove zakona, uredbi i kolektivnih ugovora, zatim konvencija MOR-a, preporuka UNESCO-a i drugih međunarodnih dokumenata u PDF formatu za preuzimanje i ispis.

Zakoni, sporazumi i kolektivni ugovori

Zakoni

Kolektivni ugovori

Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (Zaključen 5. prosinca 2019., primjenjuje se od dana potpisa) Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (Zaključen 27.12.2018.) – vrijedi danom potpisa, osim članaka 57. – 88. koji će se početi primjenjivati od akademske godine 2019.-2020. Dodatak I Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje (posebni uvjeti rada) (zaključen 27.12.2018.) – vrijedi danom potpisa Dopuna Temeljnom kolektivnom ugovoru (Zaključena 15. svibnja 2018., primjenjuje se od 1. prosinca 2017.) Temeljni kolektivni ugovor (NN 128/2017, zaključen 7. prosinca 2017., u primjeni od 1. prosinca 2017.) Temeljni kolektivni ugovor Ugovor privremenog karaktera, važi do sklapanja novog Temeljnog kolektivnog ugovora, a najkasnije do 1. kolovoza 2017. (NN 24/2017, zaključen 9. ožujka 2017. godine) Temeljni kolektivni ugovor Sindikat znanosti nije supotpisnik, ali institutom proširene primjene TKU vrijedi za sve zaposlene u javnim službama. (zaključen 12. prosinca 2012. godine) Dodatak I Temeljnom kolektivnom ugovoru Sindikat znanosti nije supotpisnik, ali institutom proširene primjene Dodatak I vrijedi za sve zaposlene u javnim službama. (zaključen 12. prosinca 2012. godine) Temeljni kolektivni ugovor (zaključen 4. listopada 2010. godine) Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (zaključen 22.10.2010) – vrijedi danom potpisa Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (pročišćeni tekst ugovora  – uključuje i Dodatak IV) Dodatak IV. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje (zaključen 11.prosinca 2007. godine) Temeljni kolektivni ugovor (zaključen 31. srpnja 2007. godine) Temeljni kolektivni ugovor (zaključen 01. siječnja 2002. godine) – pročišćeni tekst

Uredbe

Sporazumi o plaćama

Međunarodni dokumenti

Konvencije međunarodne organizacije rada (MOR/ILO)

Europska socijalna povelja

Preporuke UNESCO-a