izv. prof. dr. sc. Dalida Galović

Izvanredna profesorica na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta u Osijeku.
Rođena 6. kolovoza 1971. u Osijeku.

Sindikalna biografija

  • članica Sindikata od 2005. godine

Dužnosti u Sindikatu

  • 2010.-2014.: zamjenica glavnog povjerenika podružnice Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
  • 2014.-2018.: glavna povjerenica podružnice, predsjednica RV Osijek
  • 2018.-2022.: članica Velikog i Malog vijeća, predsjednica RV Osijek, glavna povjerenica podružnice
  • Od 2022.: članica Velikog i Malog vijeća, glavna povjerenica RV Osijek, glavna povjerenica podružnice

Stručna i radna biografija

Diplomirala sam na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 2005. godine te stekla zvanje dipl. inž. poljoprivrede, smjer stočarstvo. Iste godine upisala sam poslijediplomski znanstveni studij Specijalno stočarstvo te zasnovala radni odnos kao asistentica na modulu Specijalno Stočarstvo za Agroekonomiku. Koordinator sam modula Stočarstvo, Specijalno stočarstvo te Savjetodavna služba u zootehnici. Sudjelujem u izvođenju  vježbi na modulima Osnove stočarske proizvodnje, Osnove zootehnike, Specijalno stočarstvo i Specijalno stočarstvo-praksa  stručnog studija u Vinkovcima. Magistrirala sam 2009. godine, a doktorsku radnju obranila  02. prosinca 2011. godine i time stekla zvanje doktora znanosti iz područja biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda. Odlukom Matičnog odbora za područje biotehničkih znanosti znanstveno polje poljoprivreda, 22. ožujka 2013. godine izabrana sam u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, čime sam stekla uvjete za izbor u nastavno zvanje docenta. Do sada sam u autorstvu i koautorstu objavila preko 30 znanstvenih i stručnih radova. Koautor sam knjige Hranidba riba i Priručnika o uzgoju crne slavonske svinje. Aktivno sudjelujem na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima te na više znanstvenih projekata.

Osobno

Sretno udana uz dva sina u vlastitom stanu, sudionica Domovinskog rata.

Prednosti članstva