prof. dr. sc. Dragan Bagić

Redoviti profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Rođen 11. prosinca 1977. u Gradačcu, BiH.

Sindikalna biografija

  • Član Sindikata od 2010. godine

Dužnosti u sindikatu:

  • Od 2022.: član Velikog i Malog vijeća

Stručna i radna biografija

Redoviti profesor na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Područje istraživačkih interesa: sociologija migracija, politička sociologija te industrijski odnosi i tržište rada. Doktorirao u području industrijskih odnosa s temom „Sustav industrijskih odnosa u Republici Hrvatskoj: hrvatski sindikati između društvene integracije i tržišnog sukoba“. Jedan od rijetkih istraživača u Hrvatskoj koji se bavi istraživanjem djelovanja sindikata, odnosima moći na tržištu rada te odnosima između poslodavaca, sindikata i države. Objavio 34 znanstvena rada u domaćim i međunarodnim publikacijama te četiri znanstvene monografije. Dobitnik Državne nagrade za znanost 2013. godine. Obnašao dužnost prodekana za znanost i međunarodnu suradnju na matičnoj ustanovi od listopada 2017. do razrješenja dekanice od strane Rektora Borasa u srpnju 2020. Vodio/vodi više domaćih i međunarodnih projekata.

Osobno

Otac dvoje djece. Živim u izvanbračnoj zajednici s partnericom i majkom moje djece preko 20 godina. Moja partnerica je također znanstvenica, zaposlena u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te članica Sindikata. Stambeno smo zbrinuti u komfornom stanu kojeg smo stekli prodajom poslovnog udjela u tvrtki.

Prednosti članstva