izv. prof. dr. sc. Tomislav Šikić

Sindikalna biografija

  • član Sindikata od 1990. godine

Dužnosti u Sindikatu

  • 2006.-2010.: glavni povjerenik podružnice PMF MO; član Nadzornog vijeća
  • 2010.-2014.: član Nadzornog vijeća
  • 2014.-2018.: glavni povjerenik podružnice FER
  • od 2018.: član Velikog i Malog vijeća; glavni povjerenik podružnice FER

Stručna i radna biografija

Tomislav Šikić rođen je 1963 u Zagrebu. Diplomirao je 1988., magistrirao 1993. i doktorirao 2001. godine na Matematičkom odjelu PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Do 1993. zaposlen je na Fakultetu prometnih znanosti, nakon toga radi na Matematičkom odjelu PMF-a, te se 2009. zapošljava se na Zavodu za primijenjenu matematiku FER-a gdje radi i danas kao izvanredni profesor. Područje njegovog znanstvenog interesa je teorija reprezentacija beskonačnodimenzionalnih Liejevih algebri. Član je seminara za algebru i osnove matematike, seminara za teoriju reprezentacija te seminara za metodiku nastave matematike. Zajedno s grupom autora 1998. dobiva godišnju nagradu za osobiti znanstveno-istraživački doprinos razvoju i jačanju sustavu obrane Republike Hrvatske. Autor je 25 radova, od čega 14 znanstvenih. Koautor je dva visokoškolska udžbenika. Održao je mnogobrojna znanstvena i stručna predavanje te predavanja posvećena popularizaciji matematike. Član je sljedećih matematičkih društva: HMD, EMS, AMS. Od 2009. do 2016. godine bio je glavni urednik Poučka, časopisa u izdanju HMD-a koji posvećen metodici nastave matematike.

Osobno

Sretno oženjen uz blizance u vlastitom stanu.

Prednosti članstva