Postani član

Ukoliko želite postati članom Sindikata znanosti, ovdje možete preuzeti evidencijski listić – pristupnicu.

Listić trebate popuniti čitkim rukopisom i dostaviti ga povjereniku Sindikata na vašoj ustanovi koji će zatim pokrenuti postupak učlanjenja.

Sve odgovore na eventualna pitanja o članstvu u Sindikatu znanosti možete pronaći u Pravilniku o članstvu:

IZVOD IZ PRAVILNIKA O ČLANSTVU

 

UČLANJENJE

1)   Članom Sindikata postaje se dobrovoljnim ispunjenjem i vlastoručnim potpisom evidencijskog listića – pristupnice (u daljnjem tekstu – pristupnica), čime se prihvaćaju svi dokumenti Sindikata, ovaj Pravilnik, kao i odluke tijela Sindikata.

2)   Potpisom pristupnice član je postao suglasan s obračunom sindikalne članarine.

3)   Obračun i uplatu članarine obavlja računovodstvo ustanove po obavijesti glavnog povjerenika, odnosno tajnika podružnice, putem isplatnih lista prilikom obračuna plaće.

4)   Članarina se može uplaćivati i na drugi način, što ovisi o statusu člana.

5)   Punopravnim članom, odnosno članom koji uživa sva prava, postaje se nakon isteka dva puna mjeseca od uplate prve članarine.

6)   Stjecanjem punopravnog članstva član karticu može koristiti za ostvarivanje popusta i povoljnosti koje osigurava Sindikat.

7)   Pravo na pravnu pomoć stječe se samo punopravnim članstvom i to za probleme koji su novom članu nastali nakon datuma ispunjenja pristupnice, osim u iznimno opravdanim slučajevima o čemu odlučuje ovlašteno tijelo Sindikata.

8)   Osoba koja nije uredno ispunila podatke u prisutpnici, a posebno ime i prezime, ustanovu, zvanje, rang stručne spreme i adresu, ne vodi se u bazi članstva kao član i ne može dobiti člansku karticu.

 

PRESTANAK ČLANSTVA

1)   Članstvo u Sindikatu prestaje:

a)  dobrovoljnim istupanjem iz članstva, prestankom radnog odnosa (osim u slučaju iz članka 16. stavka 3. ovog Pravilnika), smrću,
te umirovljenjem (osim u slučaju iz članka 13. stavka 1. ovog pravilnika),
b)  brisanjem iz članstva mjesec dana nakon pisanog upozorenja o prestanku punopravnog članstva radi tromjesečnog neplaćanja članarine,
c)  isključenjem zbog kršenja Statuta, nepridržavanja obvezatnih odluka ili djelovanja kojim se sprječava ili ometa rad Sindikata.

2)   Dobrovoljno istupanje iz članstva obavlja se na način da se na poleđini pristupnice navede razlog istupanja iz članstva i istu potpiše.

3)   Bez potpisa člana na poleđini pristupnice smatrat će se da član nije istupio iz članstva, te je isti obvezan i dalje plaćati članarinu.

4)   U slučaju dobrovoljnog istupanja iz članstva, članstvo ne prestaje odmah nakon potpisivanja člana na poleđini pristupnice, već na prvi od nadolazećih datuma: 1. siječanj, 1. travanj, 1. srpanj ili 1. listopad. Do tog datuma član je dužan vratiti člansku karticu i plaćati članarinu.

5)   Člana može isključiti povjereništvo podružnice, Malo vijeće ili tijelo koje ono ovlasti. Prijedlog za isključenje može podnijeti svaki član Sindikata.

6)   Nakon odluke o iščlanjenju članstvo prestaje prvog dana sljedećeg mjeseca. Isključeni član dužan je do tog datuma vratiti člansku karticu glavnom povjereniku, odnosno tajniku podružnice.

7)   Isključeni član, kao i član koji je dobrovoljno istupio iz članstva ne može se ponovno učlaniti u Sindikat prije isteka šest mjeseci od datuma kada mu je članstvo prestalo, osim u iznimnim slučajevima o kojima odlučuje ovlašteno tijelo Sindikata.

8)   Po prestanku članstva član je obvezan vratiti člansku karticu. Ako član po prestanku članstva zbog dobrovoljnog istupanja, isključenja, odlaska u mirovinu ili otkaza ne vrati člansku karticu, Sindikat ima pravo od njega potraživati primjerenu financijsku naknadu.

Za sva ostala pitanja primjenjuju se odredbe Pravilnika o članstvu.

Prednosti članstva