Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Malo vijeće

Malo vijeće Sindikata je izvršno-političko tijelo Velikog vijeća i Sabora. Malo vijeće ima devet članova, od kojih su predsjednik Velikog vijeća i predsjednik Sindikata članovi po funkciji, a ostalih sedam izabire Veliko vijeće iz svojih redova. Članovi su (prema broju dobivenih glasova):

Prednosti članstva