prof. dr. sc. Predrag Marković

Redoviti profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Rođen 10.12.1961. u Puli

Sindikalna biografija

  • Član Sindikata od 1990. godine.
Dužnosti u Sindikatu
  • 2002.-2006.: povjerenik
  • 2006.-2010.: glavni povjerenik
  • 2010.-2014.: član Velikog vijeća
  • 2014.-2018.: član Velikog i Malog vijeća
  • 2018.-2022.: član Velikog i Malog vijeća
  • 2022. – predsjednik Velikog vijeća

Stručna i radna biografija

  • Diplomirao sam komparativnu književnost i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1988., a magistrirao (1997.) i doktorirao (2002.). U zvanje izvanrednog profesora izabran sam 2009., s time da sam postupak izbora u red. prof. pokrenuo 2017. g. U znanstvenim projektima sudjelujem od 1997. godine, a samostalno sam vodio projekt “Reprezentativna sakralna arhitektura jadranske Hrvatske od 13. do 16. stoljeća”(2007-2013). Trenutno  sam suradnik na projektu „Global Humanisms: New Perspectives on the Middle Ages (300-1600)“ (HRZZ; Projekt PZS-2019-02-1624 – GLOHUM). Predavao sam na interdisciplinarnim doktorskim studijima “Medievistike”, “Hrvatske kulture” i “Predmoderne povijesti” na Filozofskom fakultetu. Bio sam tajnik znanstvenog skupa Dani Cvita Fiskovića (2000.-2013.). Predstojnik sam katedre za Umjetnost romanike i gotike (2009-2013, 2014 – 2024) te voditelj Poslijediplomskoga doktorskoga studija povijesti umjetnosti (2005-2008; 2012-2018). Za autorski doprinos izložbi La Renaissance en Croatie, [Hrvatska renesansa] (Pariz-Zagreb, 2004.) dobio sam povelju Filozofskog fakulteta (2005.), a za knjigu Katedrala sv. Jakova u Šibenika. Prvih 105. godina dobio je godišnju nagradu  Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (2010.) te godišnju Državnu nagradu za znanost (2011.).
  • Posebna područja interesa su mi arhitektura i skulptura srednjeg vijeka u Hrvatskoj (13.- 16.st.).

Osobno

  • Oženjen sam, a u obitelji su još dvoje djece i pas. U vlasništvu imamo stan u Zagrebu (80m2) te kuću za odmor (80m2) blizu Zagreba.
Prednosti članstva