Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Sindikat zatražio žurno reguliranje statusa znanstvenika na sveučilištima

Novi ZVOZD propustio definirati znanstvena radna mjesta na sveučilištima, tumačenje MZO-a zaposlenike dovodi u pravnu i karijernu neizvjesnost

Novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (ZVOZD) ne propisuju se odredbe o zapošljavanju na znanstvena radna mjesta na sveučilištu. Navedeno dovodi u iznimno neizvjestan radno-pravni status sve zaposlenike na koje se ta promjena reflektira, kako po pitanju zadržavanja njihovog trenutnog radnog mjesta tako i po pitanju karijernog napredovanja.

Naime, sukladno tumačenju ZVOZD-a kakvo je, prema informacijama s terena i dopisu proslijeđenom Sindikatu, zauzelo resorno Ministarstvo, sveučilišta bi bila prisiljena ili izvršiti preustroj tih znanstvenih radnih mjesta u znanstveno-nastavna, pri čemu bi zaposlenici morali ispunjavati kriterije, odnosno imati uvjete za ocjenu nastavne djelatnosti (a koje većina nema jer su se dosad bavili isključivo znanstvenim radom) ili izdvojiti takvu znanstvenu ustrojbenu jedinicu iz svog sastava i priključiti je nekom postojećem institutu koji bi bio zainteresiran za preuzimanje zaposlenika i znanstvenog outputa te jedinice.

Ovakvo tumačenje je činjenično pogrešno jer ne uzima u obzir čl. 111. st. 1. ZVOZD-a koji izričito propisuje da „nastavnik, znanstvenik ili suradnik izabran na znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno, nastavno ili suradničko radno mjesto prije stupanja na snagu ovoga Zakona nastavlja s radom na istom radnome mjestu“.

Osim što su znanstvenici na sveučilištu dovedeni u situaciju izvjesne degradacije ili čak gubitka radnog mjesta, ovakvo tumačenje odredbi ZVOZD-a moglo bi se klasificirati i kao narušavanje autonomije sveučilišta. Tim više što ZVOZD nigdje izrijekom ne brani znanstveni rad na sveučilištima, već ga jednostavno u čl. 37. propušta definirati, ostavljajući mogućnost njegova uređenja općim aktom visokog učilišta.

Imajući u vidu sve gore navedeno, Sindikat se obratio Ministarstvu s pozivom na hitno preispitivanje tumačenja aktualnog zakonskog rješenja te slanje nove upute ustanovama kojom se jamči zadržavanje znanstvenog radnog mjesta i redovno napredovanje zaposlenika pogođenih ovim problemom. Također, očekujemo jasno očitovanje o dugoročnim planovima za izdvajanje ustrojbenih jedinica poput Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu te Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku.


Ključne riječi:

zakon o visokom obrazovanju, znanstvena radna mjesta, zvozd

Vezane vijesti

Prednosti članstva