Foto: Pixabay

Novi ZVOZD stvorio probleme pri izboru u viša radna mjesta

U postupku izbora na više radno mjesto do daljnjeg se trebaju primjenjivati stari kriteriji u svom izvornom obliku

U posljednje se vrijeme Sindikatu javio veći broj članova s problemom iznenadnog neispunjavanja kriterija za izbor na više radno mjesto. Takav razvoj događaja je rezultat uvođenja novih odredbi koje se tiču izbora na više radno mjesto novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (ZVOZD), a koji u svojim prijelaznim odredbama nije predvidio prijelazno razdoblje za prilagodbu novim uvjetima. Naime, čl. 43. st. 4. ZVOZD-a koji se dakle primjenjuje od trenutka stupanja ZVOZD-a na snagu, propisuje da je nastavnik odnosno znanstvenik dužan dostaviti dokaze „o postignućima ostvarenim nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora“.

Ove dodatne dvije riječi „odnosno reizbora“, koje su novina u odnosu na odredbu prošlog zakona, neka stručna povjerenstva na ustanovama tumače na način da se kao mjerodavan uzima isključivo period nakon posljednjeg reizbora. Međutim, stručna povjerenstva su pri ocjeni dostavljenih dokaza sukladno čl. 43. st. 5. ZVOZD-a dužna primijeniti Nacionalne sveučilišne, znanstvene i umjetničke kriterije, a do donošenja istih primjenjuju se dosadašnji kriteriji za izbore na viša radna mjesta sukladno čl. 119. st. 6. ZVOZD-a. Navedeni kriteriji ne mogu se smisleno primijeniti u parcijalnom obliku samo na postignuća ostvarena nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, već u cijelosti i onako kako izvorno glase.

Zbog neugodnosti koje znatan broj članova proživljava zbog ovakve situacije, Sindikat je uputio dopis resornom Ministarstvu te zatražio da se uspostavi ujednačeno postupanje po pitanju postupka izbora na više radno mjesto, kao i da se svim nastavnicima i znanstvenicima u Republici Hrvatskoj omogući potrebno vrijeme za prilagodbu novim odredbama te osigura jednake mogućnosti za karijerno napredovanje kakve im je jamčio stari Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.


Ključne riječi:

nacionalni kriteriji, uvjeti za napredovanje, zvozd

Vezane vijesti

Prednosti članstva