Zanemarena vanjska evaluacija mjera aktivne politike zapošljavanja

U vanjskoj evaluaciji mjera aktivne politike tržišta rada 2010. – 2013. izneseni su prijedlozi za poboljšanje mjera Aktivne politike zapošljavanja. Mreža mladih u suradnji s Maticom i SSSH analizirala je koji su od prijedloga usvojeni i u kojoj mjeri

Mreža mladih Hrvatske u suradnji i uz podršku Matice hrvatskih sindikata i Saveza samostalnih sindikata Hrvatske povodom donošenja objedinjenih mjera aktivne politike zapošljavanja pod sloganom „Od mjere do karijere“, usporedila je preporuke iz „Vanjske evaluacije mjera aktivne politike tržišta rada 2010. – 2013.“ i „Evaluacije iskustava polaznika, mentora i poslodavaca uključenih u mjeru Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ s novodonesenim mjerama. Obje evaluacije naručilo je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a izdao ih je Hrvatski zavod za zapošljavanje. Kao relevantan izvor informacija o novim mjerama korišten je dokument „Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje: Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera u 2017.“

U vanjskoj evaluaciji mjera aktivne politike tržišta rada 2010. – 2013. izneseni su prijedlozi za poboljšanje mjera Aktivne politike zapošljavanja. Mreža mladih analizirala je koji su od prijedloga usvojeni i u kojoj mjeri, a rezultate ove analize možete pročitati u dokumentu:

A što s dokazima: u kojoj je mjeri Hrvatska implementirala preporuke iz vanjske evaluacije mjera aktivne politike zapošljavanja?

Analiza je dostupna i na engleskom jeziku.


Ključne riječi:

aktivna politika zapošljavanja, Matica hrvatskih sindikata, Mreža mladih Hrvatske, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Vezane vijesti

Prednosti članstva