Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Foto: NSZVO

Sindikat znanosti više nije dio Matice hrvatskih sindikata

Odluku o izlasku iz Matice Veliko vijeće je donijelo nakon višemjesečne rasprave i zaključka da daljnji ostanak Sindikata u Matici ne omogućava zaštitu sindikalno-političkih ciljeva i socijalnih interesa članova

Matica već gotovo dvije godine ne ispunjava svrhu, nije prepoznatljiva u javnom prostoru, a njene inicijative i suvisli prijedlozi ne postoje!

Čelništvo Matice nekritički podupire Vladu RH pa i onda kada to nije opravdano!

Donose se odluke koje su na štetu članova svih sindikata, a razgovor o tome unutar organizacije nije moguć. Opstruira se demokratski život u organizaciji!

Odnosi su odavno prestali biti iskreni, otvoreni i sindikalni!    

Kako je do razlaza došlo

Veliko vijeće Sindikata znanosti još je 5. veljače 2024. godine donijelo odluku o istupanju iz Matice hrvatskih sindikata. Neposredni povod koji nas je doveo do takve odluke je izostanak podrške Matice našem Sindikatu u sukobu s Vladom zbog Uredbe o koeficijentima.

Također, u skandalu koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja proizvelo falsificirajući naš potpis u Narodnim novinama, vezano za dva sporazuma o ukidanju dosadašnjih dodataka na plaću koje mi nismo htjeli potpisati, čelnice dva prosvjetna sindikata (osnovnog i srednjeg školstva) koje de facto upravljaju Maticom (u daljnjem tekstu: čelnice), napale su nas zbog nepotpisivanja sporazuma, ali niti jednu riječ kritike nisu uputile na račun Ministarstva zbog nečuvenog krivotvorenja odluke našeg sindikata, člana Matice.

Međutim, uzroci su puno dublji, širi i dugotrajniji.

Čekali smo s provedbom odluke iz više razloga.

VIDI DETALJNIJE

Dublji uzroci razlaza

 • Matica kao središnjica ne zastupa interese članova, radnika i građana na relevantnim društvenim i ekonomskim pitanjima. Sindikalne središnjice zbog takvih tema postoje. Ako Matica ne govori, ako čelnice na tim pitanjima ne rade, ako nama u okviru Matice ne omogućuju da o tome govorimo i na tome radimo, tada se glas radnika i građana u javnom prostoru na tim prevažnim temama ne čuje.
DETALJNIJE
 • U Matici je onemogućena kritička i otvorena rasprava o odlukama i politici.  
DETALJNIJE
 • Maticom se upravlja na nekompetentan način. U važna tijela postavljaju se manje kompetentne osobe, po kriteriju bliskosti s predsjednicom. Te osobe najčešće ne mogu kvalitetno doprinijeti raspravi o ekonomskim i socijalnim pitanjima, a to znači ni doprinijeti interesima naših i njihovih članova. Iako Sindikat znanosti ima ljude koji su eksperti po pojedinim pitanjima, onemogućeno nam je sudjelovanje u Gospodarsko-socijalnom vijeću, Vijeću za praćenje politike plaća te kao savjetnicima u Pregovaračkom odboru za plaće. Kome je važno da najkompetentniji ljudi za pojedina pitanja nisu u funkciji? Nama se čini da to koristi samo suprotnoj strani. No, pitamo se je li to i čelnicama Matice suprotna strana.
  Nadalje, tražili smo prije dvije godine, odmah po pojavi inflacije, da se zaštiti nekih 250 tisuća eura od pada vrijednosti zbog inflacije. Koliko znamo, ništa nije poduzeto. Taj je novac ušteđen u Matici za vrijeme mandata gospodina Ribića, ali o njemu članovi Matice ne dobivaju izvještaje. Pitamo se jesmo li i zbog brige oko toga postali nepoželjni.
DETALJNIJE
 • Zabranjena je izravna komunikacija među članovima tijela Matice. S obzirom na to da nekoliko naših pokušaja rješavanja problema međusobnih odnosa nije urodilo plodom, tražili smo sazivanje izvanredne sjednice Velikog vijeća Matice, koja ima 64 delegata. To je odbijeno. Nije sazvana niti redovna sjednica koja se punih 30 godina sazivala svakog ožujka u godini.
  Kada smo vidjeli da sjednice nema, tražili smo da nam se daju e-mail adrese članova Velikog vijeća kako bismo objasnili našu poziciju. To nam nisu dali s obrazloženjem da ne smiju zbog propisa o zaštiti osobnih podataka. Neupućeni bi mogli progutati takvu besmislicu.
  Naime, takve odredbe bi značile da unutar bilo koje demokratski ustrojene udruge, sindikalne ili političke organizacije njeni članovi ne bi mogli o problemima koji ih se itekako tiču otvoreno komunicirati putem e-maila. Samo bi čelnik imao monopol na komunikaciju s članovima. Takav antidemokratski propis EU nikada ne bi donijela jer bi to bila opstrukcija temelja i smisla demokratskog života. Demokracija znači rasprava. Ona nije moguća bez rasprave. Zanimljivo je pitanje: zabranjuju li čelnice u svojim sindikatima e-mail komunikaciju među članovima svojih tijela?
  Nije teško dokučiti pravi razlog za zabranu.
 • Sindikalna neetičnost i uskogrudnost.
DETALJNIJE
 • Diletantizam u vođenju sindikalne politike – Nećemo štrajkati za druge!“ Čelnice dva prosvjetna sindikata višekratno su izjavile da one neće više štrajkati za druge sindikate, već samo za sebe, jer drugi ne mogu, ne žele i nisu sposobni štrajkati kao oni. „Njima je dosta da vuku taj teret za sve“, rekle su. Pri tome misle na sindikate zdravstva, sindikate državnih službi, kulture i naš sindikat. Svi smo mi njih, navodno, iskorištavali. Znači li to da neće više štrajkati za plaće i osnovicu? U Vladi RH trljaju ruke kada čuju za ovakva stajališta.
DETALJNIJE

Naše privilegije u Matici

Sindikat znanosti je kao osnivač Matice svih godina bio ključni jamac financijske i stručne održivosti Matice. U zgradi Sindikata Matici smo osiguravali povoljnu najamninu te besplatno korištenje dvorana, informatičke i druge infrastrukture Sindikata. Zaposlenici Sindikata nerijetko su popunjavali skromne kadrovske kapacitete Matice, a bivši čelnik Sindikata, g. Ribić bio je dugogodišnji čelnik Matice te je uložio ogroman trud u njen razvoj i profiliranje.

Kada smo tražili da Matica u tripartitna tijela imenuje svoje najspremnije ljude za neku temu, dobili smo odgovor da mi tražimo povlašteni položaj. Financirali smo kampanje jumbo plakata u gotovo svim prosvjedima i velikim štrajkovima, jer njihovi sindikati navodno nikada nemaju novca. Radili su u našim dvoranama besplatno, parkirali se kod nas gdje su htjeli – besplatno. Njihove web stranice uređivali su zaposlenici našeg Sindikata. To su bile naše privilegije.

Umjesto demokratske rasprave o problemu – isključivanje iz središnjice

Nakon što su odbili dostaviti nam kontakte članova Velikog vijeća Matice, zatražili smo ostavke predsjednice Matice i glavne tajnice (koja je za takvo odbijanje našla „pravno“ tumačenje) zbog opstrukcije demokratskog života organizacije. Demokratske procedure su najvažnije vrednote demokratskih institucija.

Na taj zahtjev dobili smo odgovor. Sindikat je isključen iz Matice 21. ožujka ove godine, bez obrazloženja.

Činjenica je da Sindikat nije prekršio ni jednu odredbu Statuta zbog koje bi mogao biti izbačen, a sigurno nije djelovao protivno interesima bilo kojeg sindikata unutar Matice.

DETALJNIJE

Tijela Sindikata bavila su se problemima u radu Matice punih godinu dana te smo prije odluke Velikog vijeća iskoristili sve dostupne načine i instrumente da unutar Matice utječemo na gore pobrojane probleme, no to nije dovelo do potrebnih promjena.

Pozadina takvog raspleta

Na pozicioniranje Matice u odnosu prema Vladi i na njeno djelovanje presudno utječu čelnice dva sindikata, osnovnih i srednjih škola. Sve odluke u Matici donose se voljom ta dva sindikata koji zajedno imaju većinu glasova unutar ukupnog broja glasova Malog vijeća Matice s obzirom na brojnost članova ta dva sindikata.

Njihovo djelovanje posljednje je dvije godine fokusirano na podupiranje ili izbjegavanje sporenja s Vladom. Nikako ne mislimo da su sporazumi s Vladom sami po sebi nešto loše. I mi smo potpisali mnoge sporazume, ali je loše kada se potpisuje i podržava nešto što nije dobro za članove. Oni su odbijali pregovore o osnovici u vrijeme kada je inflacija u proljeće prošle godine bila u svom klimaksu. Predsjednica srednjih škola je tada zagovarala samo pregovore o uskrsnici (sic!). Naša je procjena da se to sve ne događa bez poticaja i umiješanosti vlasti. Vidljiva je potreba vladajuće opcije da uspostavi kontrolu nad svim neovisnim institucijama u zemlji. I ovo što se nama događa i što se dogodilo s Maticom je na tom tragu.

Djelovanje našeg Sindikata, koji je tražio snažniji rast osnovice u uvjetima visoke inflacije, koji je tražio rast plaća kroz pregovaranje (a ne kroz jednostrane odluke Vlade), korekciju koeficijenata naviše u obrazovanju i znanosti i koji nije bespogovorno podupirao Zakon o plaćama, sve to baš nije bilo u interesu Vlade RH, a uslijed toga nije naišlo ni na partnerski odgovor ova dva prosvjetna sindikata.

Politikom divide et impera, a putem Matice, naš je Sindikat istisnut iz GSV-a, jer kritička, kompetentna i argumentirana riječ Sindikata u tom tijelu nije odgovarala vlastima.

DETALJNIJE

Naravno, uvijek se u javnom životu mnogo stvari vrti oko osobnosti. Drugačije sindikalne osobe bi drugačije postupale. Sindikalni čelnik mora biti otvoren i za kritički dijalog. Naše kolegice kritiku njihovog rada nazivaju vrijeđanjem.

Koje su posljedice slabljenja Matice i razbijanje Vertikale obrazovanja

Slabljenje Matice može oslabiti i poziciju svih drugih sindikata javnih službi, a to u konačnici može imati ozbiljne posljedice, pogotovo nakon što čarolija Plenkovićevih predizbornih plaća iščezne. Već na jesen, po svemu sudeći, a sukladno trendu u EU, počinje ponovno politika stezanja remena, protiv koje smo u prošlom desetljeću vodili teške bitke.

Izrazito je loše što ovim razvojem događaja dolazi do raspada Vertikale obrazovanja koja je u prošlosti bila osnovna poluga svih akcija sindikata javnih službi, a koja ne funkcionira već više od dvije godine.

Pogrešno sindikalno djelovanje čelnica dva prosvjetna Sindikata i preslikavanje te politike na djelovanje Matice već je dovelo do šteta za njihove članove i sve druge članove javnih službi. U godini rekordne inflacije, prosvjetari i svi drugi ostvarili su rekordan pad realnih plaća pri čemu su čelnice prosvjetnih sindikata bile protiv pritiska na rast osnovice. U uvjetima najveće reforme plaća u posljednjih dvadesetak godina, prosvjetari su ponovno ostali na začelju jer su čelnice njihovih sindikata odabrale strategiju podupiranja svega što Vlada RH predlaže oko koeficijenata.

Čelnice dva prosvjetna sindikata isticale su kako su im granski kolektivni ugovori važniji od pregovora jer u njima mogu iskoristiti svoju štrajkašku snagu za svoje članove, dok u pregovorima oko osnovice one silom prilika moraju raditi u korist drugih sindikata (sic!). Međutim, unatoč tome, u svojim pregovorima nisu napravile nikakav pomak više od godine dana. U trenutcima kada je trebalo inzistirati na zajedničkom pritisku za završetak svih granskih pregovora, Sindikat znanosti je ostao usamljen. Teško je naći neki drugi argument za takvu poziciju, osim što granski kolektivni pregovori nisu u datom trenutku odgovarali Vladi. Stoga, umjesto zajedničkog pritiska na potpisivanje granskih ugovora, čelnice prosvjetnih sindikata su brže-bolje pohrlile potpisati sporazume kojima se ukidaju dodaci za nenastavno osoblje u prosvjeti, iako to nije bilo u interesu njihovih članova, ali evidentno jeste u interesu Vlade.

Sindikat znanosti nikada nije, niti će ikada nekritički podupirati politiku neke vlasti i na taj način za određene koncesije žrtvovati interese svojih članova i reputaciju organizacije. U narednom periodu nastavit ćemo se boriti za naše članove na najbolji mogući način, a prednosti udruživanja u središnjicu nadomjestiti suradnjom s nekom od drugih središnjica. Unatoč tome, nadamo se da će i sindikati okupljeni u Matici shvatiti koja je njihova uloga u toj organizaciji te da će joj s vremenom vratiti smisao djelovanja i ugled koji je punih 30 godina uživala na sindikalnoj sceni, ali i u našem društvu općenito.

prof. dr. sc. Predrag Marković,
predsjednik Velikog vijeća

Matija Kroflin,
glavni tajnik


Ključne riječi:

GSV, istupanje iz članstva, Matica hrvatskih sindikata, Nada Lovrić, Sanja Šprem

Vezane vijesti

Prednosti članstva