Upoznajte novog predsjednika Sindikata

Prof. dr. sc. Igor Radeka dugogodišnji je i izrazito cijenjen aktivist Sindikata znanosti, prisutan kao dio organizacije od samih njenih početaka.

Prof. dr. sc. Igor Radeka dugogodišnji je i izrazito cijenjen aktivist Sindikata znanosti, prisutan kao dio organizacije od samih njenih početaka.

Igor Radeka rođen je 3. veljače 1963. godine u Zadru. U Sindikatu znanosti aktivan je kao član još od 1990. godine. 2001. godine postaje glavni sindikalni povjerenik na podružnici Sveučilišta u Zadru, te od tada do danas neprekidno obnaša funkciju ili glavnog povjerenika ili zamjenika. U višim tijelima Sindikata aktivan je od 2002., kad je prvi put izabran u Veliko vijeće. 2005. postaje članom Malog vijeća, a 2006. i Upravnog vijeća. 2010. je izabran za potpredsjednika Velikog vijeća i zamjenika predsjednika Sindikata, što su funkcije koje obavlja s izrazitom predanošću i žarom.

Vrlo je aktivan i u segmentu definiranja i uobličavanja sindikalnih stajališta i programa. Među ostalim, aktivno je sudjelovao u izradi posljednjih dviju sindikalnih politika, u ime Sindikata aktivno je sudjelovao u komisiji za izradu Nacrta prijedloga Zakona o visokom obrazovanju 2011. godine, u ime Sindikata bio je član Vladinog Povjerenstva za izradu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (2007-2010) i Vladinog Povjerenstva za provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (2010-2012), posljednjih šest godina sudjeluje u Sindikalnim pregovaračkim odborima za izmjene i dopune važećih te izradu novih granskih kolektivnih ugovora, koautor je Sindikalnog istraživanja kvalitete primjene Bolonjskog procesa u Hrvatskoj i dr.

Za predsjednika Sindikata izabran je na 8. Saboru kao jedini kandidat, uz 234 glasa za od 237 važećih. Službeno, mandat predsjednika počinje mu na konstiruirajućoj sjednici novog saziva Velikog vijeća, koja će se održati 3. srpnja 2014.

Stručna i radna biografija

 • Osnovnu i srednju školu završio u Zadru.
 • Diplomirao studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu 1986. godine.
 • Zaposlen na Filozofskom fakultetu u Zadru od 1987. godine (Sveučilište u Zadru od 2002.).
 • Magistrirao i doktorirao na Pedagoškom / Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
 • Nositelj sveučilišnih kolegija i istraživač na području povijesti pedagogije, komparativne pedagogije, didaktike i obrazovanja nastavnika.
 • Koordinator programa za stjecanje nastavničkih kompetencija i voditelj nastavničkog modula na Sveučilištu u Zadru od početka njegove izvedbe akademske godine 2008/09. do 2011/12.
 • Održao dva pozivna predavanja na Pedagoškom / Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mariboru.
 • Gostujući profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.
 • Suradnik i glavni istraživač više znanstveno-istraživačkih projekata u zemlji i inozemstvu.
 • Od 1996. do 2003. godine tajnik i izvršni urednik znanstvenog časopisa „Radovi : Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije“.
 • Član više povjerenstava za obrane magistarskih radova i doktorskih disertacija, recenzent većeg broja udžbenika, priručnika, knjiga i članaka, suradnik Hrvatskog biografskog leksikona, organizator stručno-znanstvenog skupa.
 • Član više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih udruga.
 • Koautor 4 knjige, (ko)autor poglavlja u 4 knjige, objavio 60 znanstvenih radova u domaćoj i inozemnoj periodici, aktivno sudjelovao u radu 27 znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Među objavljenim djelima 10 je na engleskom, njemačkom i slovenskom jeziku izdalo 12 izdavačkih kuća izvan Hrvatske (Italija, Nizozemska, Njemačka, Slovenija, Srbija), 12 je izlaganja izvan Hrvatske na znanstvenim skupovima u 5 zemalja (Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Slovenija i Srbija).
 • Dobitnik Rektorove nagrade kao najbolji student Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu, primio Priznanje za doprinos u razvoju Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu te na posljednjim provedenim izborima Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru nagrađen Oscarom Academicusom kao najbolji profesor matičnog studija.
 • Redoviti profesor od 2013. godine.

Iz osobnog života

“Poslove koje radim doživljavam kao osobne izazove kojima se potpuno predajem. Kvalitetu osobnog rada ocjenjujem na temelju vlastitih kriterija, mišljenja suradnika, kao i zadovoljstva onih kojima je posao namijenjen.

Vrlo sam zadovoljan osobnim angažmanom na poslovnom planu, ali najveće zadovoljstvo crpim iz svoje obitelji. Najveći životni izazov, najzahtjevniji i najdraži posao dijelim sa suprugom Dobrilom u odgoju našeg sina Davida (8).”

Osobna web stranica: http://personal.unizd.hr/~iradeka/


Ključne riječi:

biografija, Igor Radeka, predsjednik

Vezane vijesti

Prednosti članstva