Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Radeka: “Neću odustati od sindikalnog angažmana niti nakon napuštanja čelnih funkcija”

Igor Radeka obratio se članicama i članovima Sindikata znanosti pismom povodom svoje nedavne ostavke na dužnost predsjednika Velikog vijeća

Svim članicama i svim članovima
Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja

 

Poštovane i poštovani,

Član sam Sindikata od osnivačke 1990. godine, a u upravnim tijelima sam od 2002. godine. Posljednjih deset godina bio sam potpredsjednik Velikog vijeća i zamjenik predsjednika Sindikata (2010.-2014.), predsjednik Sindikata (2014.-2018.) te od 2018. predsjednik Velikog vijeća. Za cijelo to vrijeme uživao sam povjerenje svih tijela Sindikata.

Sve poslove u Sindikatu obavljao sam uz istovremeni rad u akademskoj zajednici. Redoviti sam profesor u trajnom zvanju i pročelnik Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru. Za svoga 33-godišnjeg sveučilišnog rada bio sam gostujući profesor na tri ustanove. Jedna od njih je i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Suradnja s Filozofskim u Zagrebu za mene je specifična utoliko što je ta ustanova osnovala Filozofski fakultet u Zadru kao detaširani fakultet 1955. godine, posljedično i studij pedagogije u Zadru.

Odsjek za pedagogiju na Filozofskom u Zagrebu trenutno je u nezavidnoj kadrovskoj situaciji s 12 stalno zaposlenih, od toga devet u znanstveno-nastavnim zvanjima i troje u suradničkim zvanjima. Da bi se održala cjelokupna nastava, dodatno je angažirano 17 vanjskih suradnika, među kojima sam i ja. Za to stanje nisu odgovorni zaposleni na Odsjeku, većinom članice i članovi našega sindikata, uglavnom mlađe kolegice i kolege. Dovedeni su u takvo stanje.

Odgovorni za krizu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu organizirali su napad na mene ne bi li sveli razloge za kritički diskurs Sindikata na moje osobne interese

Kao profesor i pročelnik Odjela za pedagogiju u Zadru smatram svojom obvezom pomoći u tim okolnostima u područjima za koja sam biran i izvodim nastavu na matičnom sveučilištu u skladu s odobrenjima matične ustanove.

Tijekom krize koju je izazvao Rektorat Sveučilišta u Zagrebu uvođenjem prinudne uprave na Filozofski fakultet u Zagrebu, o kojoj su kritički govorili mnogi u akademskoj zajednici i široj javnosti, odgovorni za ovu krizu krenuli su u sve oštrije napade na naš sindikat koji se protivi gušenju akademske samouprave naše najveće društveno-humanističke visokoškolske ustanove. U tim su okolnostima organizirali napad na mene ne bi li sveli razloge za kritički diskurs Sindikata na moje osobne interese. Moja se vanjska suradnja pokušavala povezati sa smijenjenom dekanicom Fakulteta, iako s uvaženom profesoricom nikada nisam progovorio niti jedne riječi o tome. Prešućivali su pritom činjenicu da sam u vanjskoj suradnji na Filozofskom fakultetu bio i za vrijeme dekanskoga mandata prof. dr. sc. Damira Borasa (2009./2010. i 2010./2011.) pod istim uvjetima. Također, i sada, za vrijeme prinudnog upravitelja prof. dr. sc. Miljenka Šimprage odobrena mi je ponovno vanjska suradnja. S obzirom na to da vanjsku suradnju odobravaju za to nadležna fakultetska tijela na prijedlog pojedinih sastavnica, čelnik ustanove nema aktivnu ulogu u tom pogledu. Sve su se te činjenice skrivale ne bi li nespojivo izgledalo spojivim.

Nakon trećeg napada Rektorata Sveučilišta u Zagrebu u broju 132. novina Universitasa, čija je svrha obračun s neistomišljenicima, na sjednici Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja održanoj 6. studenoga 2020. godine dao sam ostavku na mjesto predsjednika Velikog vijeća. Bez obzira na konstrukcije navedene u tom članku, na ponovno fokusiranje samo na moju vanjsku suradnju koja je jedna od 120 vanjskih suradnji na Filozofskom i bez toga da su mene pitali o navodima, što bi trebao biti minimum profesionalnog novinarskog standarda, razlog mojoj ostavci je previd kojega sam napravio, uvjeren da su moja sjećanja točna, ne provjeravajući sve primitke za cjelokupne suradnje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zbog nepotpune izjave o mojim primicima, stvorio sam mogućnost različitih interpretacija.

Činjenica da sam primio honorar za vanjsku suradnju s Filozofskim u jednoj akademskoj godini, a da sam se odrekao honorara za odrađeni posao u drugoj akademskoj godini, koji je ukupno veći od isplaćenog honorara, upućuje na to da je riječ o previdu te da zarada nije prioritet moje suradnje.

Ispričavam se svima kojima je moj previd stvorio probleme.

Osjećajući odgovornost prema organizaciji koju vodim, dao sam ostavku na mjesto predsjednika Velikog vijeća kako bih time spriječio da se besprijekorni rad Sindikata bilo na koji način povezuje s mojim profesionalnim angažmanom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bez obzira na to što je moj rad na Filozofskom zakonit, ostavka treba zaustaviti povezivanje moje vanjske suradnje s radom Sindikata.

Ispričavam se svima kojima je moj previd stvorio probleme. Napuštam ključnu izvršno-političku funkciju Sindikata zadovoljan do sada učinjenim. Za dvogodišnjeg vođenja Velikog vijeća postigli smo značajne rezultate: nakon pet godina bez sustavne zaštite radnih prava, sklopili smo Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje krajem 2018. godine, ugovaranjem dodataka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama 2018. i 2019. godine podigli smo osnovicu plaća u javnom sektoru, a nakon najduljeg štrajka u Hrvatskoj, provedenog krajem 2019. zajedno s partnerskim sindikatima iz Vertikale obrazovanja, povisili smo plaće nenastavnom i neznanstvenom osoblju te predavačima i umjetničkim suradnicima u visokom obrazovanju i znanosti. Moj doprinos tim rezultatima rada Sindikata svakako nije presudan, ali vjerojatno nije niti zanemariv. Zbog toga je moj sindikalni aktivizam imao smisla.

Neću odustati od sindikalnog angažmana niti nakon napuštanja čelnih funkcija u našem sindikatu. Kada se našim zajedničkim radom ne bismo borili za uređivanje sustava, kada se onima koji ruše i razaraju ne bi suprotstavljali našom gradnjom i stvaranjem, imali bismo neizvjesnu budućnost. Zahvaljujući našim zajedničkim doprinosima sustav znanost i visokog obrazovanja, kao i cjelokupno društvo, imaju perspektivu.

Hvala vam!

 

U Zadru, 19. studenoga 2020.

prof. dr. sc. Igor Radeka, v. r.


Ključne riječi:

filozofski fakultet, Igor Radeka, ostavka, Pismo članovima

Vezane vijesti

Prednosti članstva