Dešifriranje Europskog semestra i EDP procedure

Analiziramo kako će se primjena pravila Europskog semestra i s njom povezane Procedure prekomjernog deficita odraziti na hrvatsku fiskalnu politiku.

4. listopada 2013.

Analiziramo kako će se primjena pravila Europskog semestra i s njom povezane Procedure prekomjernog deficita odraziti na hrvatsku fiskalnu politiku.

Europska komisija procjenjuje da bi hrvatski javni dug sljedeće godine mogao prijeći 60 posto BDP-a, a deficit opće države dosegnuti 5,6 posto. Slična očekivanja iznijela je i Vlada u najnovijim Smjernicama ekonomske i fiskalne politike. Hrvatska ulaskom u EU ulazi i u sustav Europskog semestra koji za sobom povlači određene obveze i izazove. Taj se sustav sastoji od tri stupa (strategije Europa 2020, Pakta za stabilnost i rast i Procedure za makroekonomske neravnoteže), a Hrvatska stoji relativno loše u odnosu na ciljeve svakog od njih. Javnosti je ipak najinteresantniji korektivni dio Pakta za stabilnost i rast, odnosno Procedura prekomjernog deficita u koju će, s obzirom na gore navedene podatke, Hrvatska ući vrlo brzo.

Međutim, bitno je navesti da se u toj Proceduri trenutno nalazi 16 zemalja članica, a one koje nisu ušle u nju (Švedska i Estonija) predstavljaju izuzetak. Također, Procedura ne znači gubitak fiskalnog suvereniteta, ali zahtijeva konzistentnost u provođenju ekonomske politike, sastavljanje dodatnih dokumenata za Komisiju i poštivanje onoga što se u tim dokumentima planira. Hrvatska će unutar Procedure dobiti preporuke koje će definirati vremenski okvir i veličinu potrebnog smanjenja deficita i javnog duga u pojedinom periodu, a sukladno tim preporukama bit će dužna sama izraditi i implementirati mjere koje će dovesti do zadovoljavajućeg stanja javnih financija. Procedura će trajati minimalno tri godine i u tom periodu Hrvatska bi trebala smanjiti svoj deficit ispod tri posto. U slučaju neopravdanog nepoštivanja preporuka Hrvatska bi mogla biti izložena političkim pritiscima tijela EU-a, a njihovo konstantno zanemarivanje može rezultirati stopiranjem sredstava Kohezijskog fonda.

Cijeli tekst osvrta dostupan je u PDF formatu ovdje.


Ključne riječi:

aktualni osvrt, Europski semestar, makroekonomski kutak, procedura prekomjernog deficita

Vezane vijesti

Prednosti članstva