Pregled aktivnosti, stanje na sveučilištu i osvrt na političko okruženje

Matija Kroflin predstavio je pregled aktivnosti Sindikata u protekle četiri godine, Vesnica Garašić govorila je o problemima na sveučilištu, a Vilim Ribić je dao osvrt na društveno-političke izazove s kojima se Sindikat suočava

Pregled aktivnosti Sindikata – Matija Kroflin:

Osvrt na stanje na sveučilištu – Vesnica Garašić:

Osvrt na političko okruženje – Vilim Ribić:


Ključne riječi:

aktualni osvrt, pregled aktivnosti, Sabor Sindikata

Vezane vijesti

Prednosti članstva