Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Foto: Pixabay

Što slijedi nakon prevođenja? Je li sistematizacija popravni ispit?

Loša uredba Vlade o novim koeficijentima i neadekvatna priprema ustanova za njenu implementaciju rezultirali su urušavanjem komparativne pozicije našeg sustava. Sistematizacije koje ustanove moraju uskoro donijeti popravni su ispit za dio radnih mjesta

U protekla dva mjeseca u Sindikat je pristigao ogroman broj prigovora članova na nove koeficijente, kao i na proces prevođenja radnih mjesta. Nažalost, takav smo razvoj događaja od početka predvidjeli. Na vrijeme smo upozoravali da je tekst Uredbe pun rupa i nelogičnosti te da je potrebno uložiti dodatne napore da se ti nedostaci otklone, a sama implementacija uredbe odradi na povoljan način za zaposlenike. Uvjerljivo najveću odgovornost za ovakav ishod snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, iako se ni uprave nekih ustanova nisu ponijele u skladu s datim okolnostima.

Dvije su razine problema. Jedna se tiče komparativno lošeg pozicioniranja radnih mjesta u znanosti i visokom obrazovanju u odnosu na druge sustave javnih i državnih službi. Druga vrsta problema tiče se samog prevođenja radnih mjesta prilikom kojeg su pojedini zaposlenici, posebice oni na voditeljskim radnim mjestima u administracijama naših ustanova, zakinuti u odnosu na samu Uredbu.

Zašto nismo nastavili s javnim pritiscima

Prvu vrstu problema bit će moguće riješiti jedino pritiskom na dodatne izmjene Uredbe kada se za to stvore preduvjeti i ako za to bude postojao adekvatan interes zaposlenika u sustavu. Planove Sindikata po ovom pitanju, kao i po pitanju potpisivanja Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, poremetio je raniji datum parlamentarnih izbora. Naši pritisci i aktivnosti nisu smisleni za vrijeme predizbornih aktivnosti; čak ni eventualni štrajk kao krajnje sredstvo pritiska ne bi imao učinka na tehničku vladu bez ovlasti za donošenje bitnih odluka. U skladu s time smo odgodili i već najavljeno izjašnjavanje članova o novom sustavu koeficijenata, no uskoro ćemo ga početi provoditi.

S druge strane, probleme onih koji su oštećeni u prevođenju moguće je riješiti kroz nove sistematizacije radnih mjesta koje su ustanove dužne donijeti u roku od šest mjeseci od donošenja Uredbe. Međutim, ako se ustanove ne pripreme za taj proces bolje nego za samu implementaciju uredbe i ako se na razini sustava ne postigne određena razina koordinacije po ovom pitanju, i taj bi proces mogao po sustav završiti ispod optimuma.

Prilika da se nagomilani problemi riješe ili dodatno gurnu pod tepih

Nova sistematizacija je prilika da se za svako radno mjesto objektivno utvrdi koeficijent u skladu sa stvarnim opisom poslova i razinom odgovornosti koju radnik ima i to u roku i na način koji je primjeren kompleksnosti tog zadatka, što 15 dana koliko je za proces prevođenja predviđeno novom uredbom o koeficijentima zasigurno nije.

Budući da je riječ o rješenju koje je utemeljeno na postojećim propisima i koje je tehnička vlada dužna provesti, ta se prilika ne smije propustiti. Bit će izrazito bitno i da članovi putem svojih sindikalnih povjerenika izvrše dodatan pritisak na uprave kako bi se svi problematični slučajevi adresirali na vrijeme i u korist radnika. U interesu je samih ustanova da kreiraju transparentnu i ujednačenu strukturu radnih mjesta unutar koje će radnici biti zadovoljni svojim statusom i pošteno plaćeni za obavljeni rad.

Nastojanja Sindikata da ispravi nepravde imala su djelomičan učinak jer smo ostali usamljeni

Kad su u primjeni uredbe o koeficijentima počeli na vidjelo izlaziti propusti, poput situacije s položajnim radnim mjestima, informatičarima, knjižničarima ili voditeljskim radnim mjestima, pritiskali smo Ministarstvo rada i Ministarstvo znanosti da iznađu rješenja koja će ići na ruku radnicima. Pravna služba Sindikata je pojedinačno procjenjivala izglede za uspjeh svakog člana koji je zatražio pravni savjet zbog svog radnopravnog položaja. Tamo gdje je utvrđena razumna šansa za uspjeh, pristupilo se pokretanju postupaka u svrhu zaštite prava radnika.

Nažalost, navedeno nije bilo dovoljno da se konzistentno riješe svi problemi. Ustanove se često nisu usudile preuzeti odgovornost za prevođenje radnika na viši koeficijent bez izravnog odobrenja nadležnog Ministarstva za svaki specifičan slučaj, unatoč jasnim načelnim uputama. U zaštiti interesa zaposlenika na ustanovama prilikom prevođenja radnih mjesta Sindikat je ostao usamljen, iako bi ključni interes svih naših ustanova trebao biti da se radna mjesta u administraciji primjereno plaćaju jer o njima ovisi samo funkcioniranje tih ustanova. U procesu donošenja novih sistematizacija Sindikat će se truditi imati što aktivniju ulogu te se nadamo da će i same ustanove prepoznati svoj interes i aktivnije se za njega založiti!


Ključne riječi:

problemi s prevođenjem radnih mjesta, reforma plaća, sistematizacija, uredba o koeficijentima

Vezane vijesti

Prednosti članstva