Sindikat ponovo upozorio na nižu razinu prava suradnika na projektima

Potrebno je konačno riješiti problem nejednakih plaća i drugih materijalnih prava asistenata, poslijedoktoranada i drugih osoba zaposlenih na projektima

Povodom brojnih pritužbi suradnika (asistenata i poslijedoktoranada) Sindikat je ponovno upozorio odgovorne institucije u sustavu na potrebu i zakonsku obvezu osiguranja jednake razina prava (plaće i drugih materijalnih prava) suradnicima zaposlenima u ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za rad na projektima kao i suradnicima čija se plaća i ostala prava iz radnog odnosa financiraju iz državnog proračuna.

Nezakonito određivanje plaća asistentima i poslijedoktorandima na projektima u razdoblju od 2017. do danas stvorilo je razlike u plaćama suradnika na projektima u odnosu na suradnike koji se financiraju iz državnog proračuna od preko 20%. Riječ je primarno o neusklađivanju osnovice, čime su u petogodišnjem razdoblju suradnici na projektima oštećeni za cca 30.000 kuna neto.  

Sumirajući radno – pravni status suradnika zaposlenih za rad na projektima, naglašavamo: 

  • Suradnici zaposleni za rad na projektu su javni službenici bez obzira što se sredstva za njihove plaće i druga materijalna prava iz radnog odnosa ne osiguravaju iz državnog proračuna;
  • Navedeni imaju jednaka prava i obaveze kao i suradnici čija se plaća osigurava iz državnog proračuna;
  • Plaća asistenta / poslijedoktoranda ne smije biti određena u bruto/neto iznosima nego sukladno ZPJS-u i važećem TKU-u mora biti definirana kao umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta određenog važećom Uredbom Vlade RH i osnovice za izračun plaće (koja se ugovora kolektivnim ugovorom svake godine u postupku pregovora Vlade i sindikata javnih službi) uvećano za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža;
  • Obvezna je primjena sklopljenih kolektivnih ugovora u punom opsegu na asistente i poslijedoktorande zaposlene za rad na znanstvenim projektima neovisno o izvorima financiranja plaće i drugih materijalnih prava zaposlenika;
  • Zaposlenici imaju pravo potraživati razliku plaća i materijalnih prava temeljem zakona i kolektivnih ugovora unatrag do 5 godina, a po potrebi ista prava ostvarivati na sudu.

Niže objavljujemo dopis koji daje detaljna pravna razjašnjenja radno – pravne pozicije asistenata i poslijedoktoranada zaposlenih na projektima, te najavljujemo da će Sindikat u predstojećem razdoblju provesti niz koordiniranih aktivnosti sa svrhom osvještavanja svih odgovornih sudionika u sustavu o nezakonitoj i štetnoj praksi određivanja plaća navedene skupine zaposlenika.

Te aktivnosti, između ostalog, podrazumijevaju i pokretanje postupaka sudske zaštite prava iz radnog odnosa za proteklo petogodišnje razdoblje za sve one suradnike koji su nezakonitim određivanjem plaća oštećeni i koji će od Sindikata pokretanje takve pravne zaštite individualno zatražiti.

Ovim putem pozivamo i zaposlenike na drugim radnim mjestima zaposlene na projektima, a koji se nalaze u sličnoj poziciji kao i suradnici na projektima, dakle da im je plaća ugovorena u fiksnim iznosima koji se od dana njihova ugovaranja  do danas nisu povećavali sukladno ugovorenom rastu osnovice za obračun plaća u javnim službama, da se slobodno obrate Sindikatu znanosti kako bi i za njih Sindikat mogao poduzeti odgovarajuće pravne i druge korake u svrhu ostvarenja njihovog prava na plaću određenu sukladno Zakonu o plaćama u javnim službama.

Dopis: Nezakonito određivanje plaće suradnika na projektima


Ključne riječi:

asistenti, materijalna prava, postdoktorandi

Vezane vijesti

Prednosti članstva