Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

UNESCO-ova definicija autonomije sveučilišta

26. siječanj ostat će zapamćen u povijesti Sveučilišta u Zagrebu. Po općem mišljenju javnosti (vidi reakcije medija niže u tekstu) na Senatu Sveučilišta u Zagrebu donesene su sramotne odluke vezano za izbor dekana Filozofskog fakulteta. Tim povodom podsjećamo na definiciju autonomije sveučilišta koju je postavio UNESCO u svojim Preporukama o statusu nastavnika u visokom obrazovanju iz 1997. godine (revidirano 2016.)

27. siječnja 2021.

UNESCO Preporuka o statusu nastavnika u visokom obrazovanju (1997)

A. Institucionalna autonomija

  1. Autonomija predstavlja institucionalni oblik akademske slobode i nužan je preduvjet da bi se zajamčilo pravilno ispunjavanje funkcija povjerenih visokoobrazovnom nastavnom osoblju i institucijama.
  2. Države članice dužne su zaštititi visokoobrazovne ustanove od prijetnji njihovoj autonomiji iz bilo kojeg izvora.
  3. Visokoobrazovne ustanove ne bi smjele koristiti autonomiju kao izgovor za ograničavanje prava visokoobrazovnog nastavnog osoblja predviđenih ovom Preporukom ili drugim međunarodnim standardima utvrđenim u dodatku.
  4. Samouprava, kolegijalnost i odgovarajuće akademsko vodstvo suštinske su sastavnice smislene autonomije visokoobrazovnih ustanova.

A. Institutional autonomy

  1. Autonomy is the institutional form of academic freedom and a necessary precondition to guarantee the proper fulfilment of the functions entrusted to higher-education teaching personnel and institutions.
  2. Member States are under an obligation to protect higher education institutions from threats to their autonomy coming from any source.
  3. Autonomy should not be used by higher education institutions as a pretext to limit the rights of higher-education teaching personnel provided for in this Recommendation or in other international standards set out in the appendix.
  4. Self-governance, collegiality and appropriate academic leadership are essential components of meaningful autonomy for institutions of higher education.

Izvor:

Reakcije u medijima:

Jutarnji list – Senat sveučilišta odbio oboje kandidata za novog dekana Filozofskog: ‘Ovakav pristup je sramotan‘

Senat podržao Borasa, na čelu Filozofskog ostaje prorektor Šimpraga koji piše radove o janjećoj pašteti (srednja.hr)

Kriza na Filozofskom se nastavlja. I dalje ostaju bez dekana, Boras odbio dva kandidata | Telegram.hr


Ključne riječi:

autonomija sveučilišta, filozofski fakultet, senat sveučilišta, Sveučilište u Zagrebu, UNESCO

Vezane vijesti

Prednosti članstva