Otvoreno pismo Borasu: ispunite svoju rektorsku dužnost u slučaju prorektora Čovića

Čoviću je već jednom nezakonito produljen radni odnos na Hrvatskim studijima, suprotno odluci Ustavnog suda iz 2014. godine, dok je Vlatko Previšić temeljem iste te odluke suspendiran s dužnosti dekana FF-a nakon što je navršio 70 godina života

OTVORENO PISMO

NEZAKONITI RAD PROREKTORA PROF. DR. SC. ANTE ČOVIĆA NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

 

Poštovani gospodine rektore, prof. dr. sc. Boras,

na Sveučilištu u Zagrebu, za čiji zakoniti rad kao rektor odgovarate, u tijeku je postupak kojim bi prorektoru prof. dr. sc. Anti Čoviću ponovno mogao biti produljen radni odnos, iako je to već jednom učinjeno protivno važećem Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

U kolovozu 2020. godine uputili smo Vam dopis u kojem smo Vas iz obveze prema članovima akademske zajednice, od kojih su mnogi tražili naše reagiranje, ali i obveze prema cjelokupnoj javnosti, upozorili na nezakonito zapošljavanje prorektora prof. dr. sc. Ante Čovića na Sveučilištu u Zagrebu. Na žalost, na dopis, koji tada nismo dostavljali javnosti, do danas nismo primili Vaš odgovor, niti je situacija u međuvremenu riješena u skladu sa Zakonom budući da prorektor Čović i dalje, nakon isteka akademske godine u kojoj je navršio 70.-u godinu života radi na Sveučilištu u Zagrebu.

Ovim putem Vam se javno obraćamo i još jednom upozoravamo na činjenicu da je prof. dr. sc. Anti Čoviću, suprotno odredbama važećeg Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-I-5578/2013, U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014. godine, na Fakultetu Hrvatskih studija gdje je zaposlen na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju kao i na Sveučilištu u Zagrebu gdje je zaposlen na položajnom radnom mjestu prorektora za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, nezakonito produljen radni odnos, a koji nedozvoljeno neprekinuto traje i nakon isteka akademske godine u kojoj je prorektor Čović navršio 70. godinu života.

Neoborive su četiri činjenice:

  • da je Ustavni sud RH dana 18. srpnja 2014. donio Odluku br. U-I-5578/2013, U-I-3633/2014 vezanu za redovite profesore na visokim učilištima koji su na dan 30. srpnja 2013. godine bili u trajnom zvanju, a kojom njihov radni odnos može trajati najdulje do isteka akademske godine u kojoj su navršili 70. godinu, kada taj radni odnos mora prestati;
  • da je Ministarstvo znanosti i visokog obrazovanja u svom Očitovanju Klasa: 040-01/16-01/00008 od 28. rujna 2016. dalo, za redovite profesore koji su na dan 30. srpnja 2013. bili u trajnom zvanju, jasno mišljenje o prestanku njihovog radnog odnosa, najkasnije istekom akademske godine u kojoj navršavaju 70 godina života;
  • da ste kao rektor Sveučilišta u Zagrebu, postupajući sukladno spomenutoj Odluci Ustavnog suda RH i navedenom Očitovanju Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja, u istovjetnom slučaju, dana 3. listopada, 2016. donijeli Odluku, Klasa: 602-04/16-01/21, a kojom ste prof. dr. sc. Vlatka Previšića suspendirali s dužnosti dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, budući da je nastavio obnašati dužnost dekana i po isteku akademske godine u kojoj je navršio 70. godina života, a Senat Sveučilišta u Zagrebu je Vašu odluku istog dana na svojoj izvanrednoj sjednici i potvrdio;
  • da je prof. dr. sc. Ante Čović na dan 30. srpnja 2013. godine bio redoviti profesor u trajnom zvanju i upravo temeljem te činjenice 2014. godine dobio jednokratno produljenje radnog odnosa na 5 godina, odnosno do isteka akademske godine 2018/2019. u kojoj je navršio 70. godinu života, a kada mu je radni odnos morao prestati. Unatoč navedenom, prof. dr. sc. Čović i dalje je zaposlen kao prorektor Sveučilišta u Zagrebu i profesor na Fakultetu hrvatskih studija.

Ovim putem Vas javno pozivamo da bez odgode ispunite svoju rektorsku dužnost i da, ne samo u slučaju prorektora prof. dr. sc. Ante Čovića, nego i u svim drugim istovjetnim slučajevima postupite sukladno važećem Zakonu, obvezujućoj ustavnosudskoj Odluci, mišljenju Ministarstva znanosti i obrazovanja te Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu. Svi navedeni izvori potvrđuju da produljenje radnog odnosa redovitih profesora koji su 30. srpnja 2013. godine bili u trajnom zvanju, nakon isteka akademske godine u kojoj su navršili 70.-u godinu života, nije moguće.

S poštovanjem,

 

izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić,

predsjednica Velikog vijeća Sindikata znanosti, v.r.


Ključne riječi:

Ante Čović, Damir Boras, radni odnos, Sveučilište u Zagrebu

Vezane vijesti

Prednosti članstva