Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Odluka suda o Hrvatskim studijima ne može se smatrati potvrdom zakonitosti osnivanja

U predmetnoj odluci Visoki trgovački sud je zauzeo stav da prilikom provedbe upisa u registar nije dužan provjeravati okolnost je li osnivač fakulteta kao javne ustanove od nadležnog ministarstva zatražio i dobio ocjenu o sukladnosti osnivačkog akta ustanove sa zakonom. Posljedica ovakvog stajališta suda jest da je u konkretnom slučaju Fakultet hrvatskih studija upisan u sudski registar, a da nitko nije provjerio zakonitost njegovog akta o osnivanju.

U vezi odluke Visokog trgovačkog suda RH (VTS) kojom je odlučeno o žalbi Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (DORH) na upis Fakulteta hrvatskih studija u sudski registar, važno je istaknuti da se predmetnu odluku VTS-a ne može uzeti kao potvrdu zakonitosti osnivanja Fakulteta hrvatskih studija niti zakonitosti njegovog osnivačkog akta. Naime, u predmetnoj odluci sud je zauzeo stav da prilikom provedbe upisa u registar nije dužan provjeravati okolnost je li osnivač fakulteta kao javne ustanove od nadležnog ministarstva zatražio i dobio ocjenu o sukladnosti osnivačkog akta ustanove sa zakonom, nego da je dužnost suda ispitati samo „formalne pretpostavke“ upisa Fakulteta hrvatskih studija u sudski registar, a jedna od njih, po stajalištu tog suda, nije i postojanje pozitivne ocjene ministarstva o sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom. Ovaj stav je sud zauzeo unatoč tome što Zakon o ustanovama, koji se temeljem članka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ZZDVO) također primjenjuje i na postupak osnivanja visokih učilišta (u svim svojim verzijama), nesporno predviđa dužnost osnivača da odluku o osnivanju podnese Ministarstvu na ocjenu usklađenosti sa zakonom. Tek se nakon tako provedenog postupka akt o osnivanju može smatrati zakonitim. U svojoj odluci sud nije rekao ništa o samoj zakonitosti Odluke o osnivanju Fakulteta hrvatskih studija, jer se tim pitanjem nije ni bavio.

Posljedica ovakvog stajališta suda jest da je u konkretnom slučaju Fakultet hrvatskih studija upisan u sudski registar, a da nitko nije provjerio zakonitost njegovog akta o osnivanju. A taj akt i dalje sadrži niz nezakonitosti na koje je Sindikat ranije ukazivao i opširno ih argumentirao.

U svjetlu ovog stvarnog sadržaja donesene odluke VTS-a, koju „instalirani“ dekan Barišić neosnovano nastoji javnosti prikazati kao nekakvu pravnu pobjedu u njegovom duelu s Ministarstvom i Sindikatom, iznoseći pritom teorije o zavjeri Sindikata protiv Hrvatskih studija iz ideoloških razloga (koje pripadaju nekom drugom vremenu u kojem g. Barišić očito još živi ili ih samo dobro koristi), treba istaknuti sljedeće.

Na štetu Fakulteta hrvatskih studija u cijeloj priči jedino djeluje uprava Sveučilišta u Zagrebu zajedno s profesorom Barišićem koja je u postupku njegova osnivanja učinila brojne pogreške i propuste koje iste te osobe ne demantiraju argumentima, nego javnim širenjem neistina o tome kako postoji neka tajna agenda da se iz neobjašnjivih razloga našteti Hrvatskim studijima.

Sindikat znanosti na nezakonitosti u osnivanju i upravljanju Hrvatskim studijima upozorava radi zaštite interesa zaposlenika te sastavnice, a eklatantan primjer toga je upozoravanje Sindikata na nezakoniti sadržaj Odluke o osnivanju Fakulteta HS-a u kojoj se, suprotno Zakonu o radu, predviđa sklapanje novih ugovora o radu sa zaposlenicima umjesto njihov prijenos. Također, jedan od ključnih interesa zaposlenika jest da institucija u kojoj rade funkcionira zakonito i kao istinska nastavna i znanstvena ustanova posvećena studentima, a ne kao smokvin list za nezakonito djelovanje i pribavljanje koristi uskoj skupini zaposlenika koji su za svoje osrednje znanstvene karijere izgubili perspektivu na bilo kojoj drugoj visokoobrazovnoj ustanovi koja u obrazovnom, znanstvenom i etičkom smislu drži do sebe.

Ističemo da u ovom postupku Sindikat znanosti nije bio stranka, nego je žalba protiv rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu podnesena od strane DORH-a temeljem njihove procjene osnovanosti i potrebi njena ulaganja. Neovisno o tome, „instalirani“ dekan Barišić ovom odlukom suda povećava svoj score u sporovima protiv Sindikata pozivajući se (valjda jedini u zemlji) na kompetentne i neovisne sudove. Pri tome je stvarno „začudno“ kako Sindikat u pravilu uspijeva u sporovima koje vodi u drugim pitanjima u kojima štiti interese svojih članova, ali u pitanjima povezanima s osnivanjem i radom Hrvatskih studija i Sveučilištem u Zagrebu to mu ne uspijeva. Tako treba istaknuti da je u vezi Hrvatskih studija donesena još jedna odluka tog „kompetentnog“ i „neovisnog“ sudstva, i to odluka Upravnog suda u Zagrebu, u postupku u kojom su zaposlenici Hrvatskih studija osporavali zakonitost osnivanja Odjela hrvatskih studija, za koji je već općepoznata činjenica da je 2017. godine osnovan suprotno izričitoj odredbi ZZDVO-a, dakle nezakonito. Nakon tri godine čekanja na donošenje odluke koju bi po svojoj složenosti mogao donijeti, napisati i otpremiti malo sposobniji student prava u jednom danu, donesena je odluka suda za koju bi isti taj student prava također lako mogao utvrditi da je apsolutno protivna zakonu. Naime, Upravni sud u Zagrebu odbacio je tužbu radi pobijanja odluke o statusnoj promjeni Hrvatskih studija s obrazloženjem da se o toj stvari ne može voditi upravni spor. Istovremeno čl. 54. st. 5. ZZDVO-a sadrži nedvosmislenu i izričitu odredbu temeljem koje se protiv odluke o statusnoj promjeni jedino i može pokrenuti upravni spor. Dakle, očito se radi o potpuno „kompetentnom“ sudu koji sa zakašnjenjem od tri godine (u međuvremenu je Odjel ukinut, a postupak o kojoj se vodio upravni spor postao bespredmetan), donosi odluku suprotnu izričitoj zakonskoj odredbi. A kome ovakva „brzina“ rada i ovakva vrsta „kompetentnosti“ odgovara? Sindikatu i svima onima koji nastoje rasvijetliti stvari očito ne, za razliku od profesora Barišića koji je svojom slavljeničkom izjavom stao u obranu ovakvog načina rada suda.

Međutim, treba primijetiti da, mimo sudskih postupaka iza kojih se g. Barišić skriva, on nije u stanju javno i argumentirano odgovoriti zašto uprava Sveučilišta u Zagrebu odnosno uprava Hrvatskih studija nije postupila sukladno svojim zakonskim obvezama iz Zakona o ustanovama i nikada nije Ministarstvu dostavila osnivački akt u svrhu izdavanja ocjene zakonitosti osnivačkog akta Fakulteta hrvatskih studija? Ako i prihvatimo stajalište trgovačkog suda da on ne mora utvrđivati je li navedena ocjena izdana od strane Ministarstva, još uvijek postoji nesporna pravna i moralna obveza dekana jednog visokog učilišta da postupa po zakonu. Profesor Barišić zna zašto se, umjesto zakonitim postupanjem koje mu je na raspolaganju, u ostvarenju svojih ciljeva radije koristi optužbama i političkim pritiscima.

Zaključno, slučaj Hrvatskih studija jasno pokazuje u kakvom je stanju hrvatsko pravosuđe, tko u njemu dobiva „pravdu“, a za koga pravda ne postoji te kamo sve sežu pogubni pipci na osobni interes orijentirane akademske vlasti.

U Zagrebu, 18. veljače 2020. godine.

Za Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja,

prof. dr. sc. Igor Radeka,
predsjednik Velikog vijeća, v. r.

izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić,
predsjednica Regionalnog vijeća Zagreb, v. r.

Ana Petošić, dipl. iur., v. r.


Ključne riječi:

Hrvatski studiji, Pavo Barišić, Visoki trgovački sud

Vezane vijesti

Prednosti članstva