Države EU trebaju povećati izdvajanja za znanost i obrazovanje

U sklopu završne konferencije kampanje “Ujedinjeni za kvalitetno obrazovanje”, europski sindikati obrazovanja (uključujući i NSZVO) tražili su kategoričko izuzeće javnog obrazovanja i javnih službi iz pregovora o Transatlantskom trgovinskom partnerstvu (TTIP).

U sklopu završne konferencije kampanje “Ujedinjeni za kvalitetno obrazovanje”, europski sindikati obrazovanja (uključujući i NSZVO) tražili su kategoričko izuzeće javnog obrazovanja i javnih službi iz pregovora o Transatlantskom trgovinskom partnerstvu (TTIP).

Završna konferencija projekta „Development of teachers’ union expertise in exiting the crisis through quality education“ i javno saslušanje u sklopu međunarodne kampanje “Unite for Quality Education” održani su u Bruxellesu 22. rujna 2014. u organizaciji ETUCE-a. Glavni govornici[1] konferencije naglasili su da trebamo više izdvajanja za znanost i obrazovanje u cijeloj Europskoj uniji. Trenutno se suočavamo sa padom razine kvalitete i učinkovitosti u području obrazovanja. Treba postati sasvim jasno da obrazovanje i njegova kvaliteta nisu samo pitanje interesa sindikata i ljudi zaposlenih u navedenom sektoru, već je to pitanje društva u cijelosti. Izazovi pred kojima se nalazimo su visoka nezaposlenost[2] i demografske promjene – radna snaga se smanjuje, a nova radna snaga sve manje udovoljava potrebama tržišta rada s obzirom na stečene kompetencije unutar obrazovnog sustava. Jasno se ističe da je pitanje kvalitete direktno povezano uz pitanje financiranja sustava obrazovanja i znanosti, stoga je nužno da zemlje članice odrede planove za dugoročna ulaganja u područje obrazovanja, istraživanja i inovacija.

Istaknuti su i problemi pridobivanja novih članova u sindikalne organizacije i trendovi privatizacije u visokom obrazovanju, čemu je posebna pozornost posvećena u okviru javnog saslušanja[3]. Upozoreno je da Transatlantski sporazum o trgovini (TTIP) potencijalno može dovesti do komercijalizacije obrazovanja i da je to ključan razlog zašto bi se obrazovanje trebalo izuzeti iz tih pregovora. Poruka je da obrazovanje nikako ne bi trebalo biti predmetom rasprava trgovinskih sporazuma. Također, zabrinjavajući je trend da postoje zagovornici mišljenja da bi javne službe kao takve trebale biti predmetom TTIP-a. Zabrinjavajuće da je da oni koji donose odluke možda ne vide ili ne razumiju da samo obrazovani pojedinci mogu pridonijeti razvoju država članica i ekonomskom rastu. Obrazovanje nije roba, ono je javno dobro i treba biti pravo svih, a ne samo privilegiranih. Učitelji i profesori trebaju imati sva radna prava koja zaslužuju kao i adekvatne uvjete rada bez kojih se ne može postići ni kvaliteta niti izvrsnost u pojedinom području. Na razini EU svjedočimo smanjenju broja učitelja i rezovima budžeta predviđenima za obrazovanje i znanost. Izraz do more for less ne može se odnositi na područje obrazovanja i znanosti. Učitelji i profesori nisu roboti i ne rade s robotima, već sa ljudima te poseban naglasak treba biti na njegovanju razvoja odnosa učenik/student – učitelj/profesor. Do more for less nije put do uspjeha i ne može pridonijeti razvoju kvalitete i kompetencija na individualnoj razini.

Posebno je istaknuto da nas treba zaštititi od onih koji na obrazovanju žele zaraditi. Ako se javno obrazovanje izdvoji (outsourcing), ono se neće više moći vratiti u okrilje javnog sektora, jer će privatni sektor u tom slučaju tužiti državu i tražiti odštetu za nanesenu štetu. Obrazovanje ne smije postati predmetom tržišnog natjecanja, a kako sada stvari stoje čini se da se upravo potiho ide u tom smjeru. Iz EK uvjeravaju da će TTIP sadržavati iste odredbe kao i GATS kad se radi o području obrazovanja, a to je da na državama članicama ostane izbor hoće li će „diskriminirati“ privatnike koji se bave obrazovanjem tj. da im ostave mogućnost hoće li ili ne poticati ili dopuštati njihovo djelovanje. Drugim riječima, neće se obvezati na ništa što se tiče javnog obrazovanja. Također je i od strane njemačke predstavnice (Becker) istaknuto da Njemačka ne želi dalje liberalizirati usluge obrazovanja TTIP-om, već da se zalažu da sve ostane kao što je i u GATS-u. S druge strane, sindikati upozoravaju da se u budućnosti mogu koristiti „rupe“ unutar TTIP-a, a kako bi se obrazovanje ipak dodatno liberaliziralo. U tom slučaju doći će neminovno do deregulacije pojedinih procesa što će izravno utjecati na kvalitetu i dostupnost obrazovanja. Predstavnik njemačkih obrazovnih sindikata istaknuo je da u TTIP-u uistinu postoje prostori za manipulaciju i da su stoga u Njemačkoj pokrenuli kampanju da javne službe ne mogu podlijegati TTIP-u. Nadalje, istaknuto je da postoji još jedna velika opasnost o kojoj se ne govori, a to je da TTIP potencijalno može dovesti do smanjenja moći sindikata u kolektivnom pregovaranju. Iako iz Europske komisije uvjeravaju da se obrazovanjem neće trgovati, nitko nije dao jasan odgovor i potvrdu da manipulacije nisu moguće. Stoga se prenosi glavni zaključak konferencije i javnog saslušanja koji će predstavnici Education Internationala prenijeti 25. rujna 2014. u ime svih obrazovnih sindikata UN-u:

„Uzimajući u obzir rizik koji TTIP predstavlja za obrazovanje i javne službe, ETUCE zahtjeva da javno obrazovanje i javne službe budu u potpunosti isključene iz pregovora. Obrazovanje je jednostavno prevažno da bio bilo predmetom rasprave suženih interesa komercijalnih pravila unutar trgovinskih ugovora.“

[1] Susan Hopgood, president EI, Martin Rømer, European Director, ETUCE, Paolo Battaglia, Policy Officer for Education and Training, European Commision, Guntars Catlaks, Research Coordinator, EI

[2] Posebno je naglašeno i kontraproduktivno povećavanje praga za odlazak u mirovinu u vremenu kada se stopa dugoročne nezaposlenosti na razini EU u posljednjih pet godina udvostručila

[3] U javnom saslušanju sudjelovali su Susan Hopgood, president EI, Martin Rømer, European Director, ETUCE, George Dassis, President, Group II-Workers Group, EESC, Xavier Prass Monne, Director General for Education and Culture, European Commision, Marcello Limina, Chair of the Education Committee of the EU Council of Ministers, Jill Evans, Member of the Culture and Education Committee, Sofia Ribeiro, MEP member of Employment and Social Affairs Committee, David Robinson, EI Special Consultant and General Secretary of the Canadian Association of University Teachers, Marco Düercop, TTIP Services lead negotiator, European Commision, Mirja Becker, First Secretary, German Permanent Representation to the European Union, Trade Policy

 


Ključne riječi:

ETUCE, konferencija, TTIP, Ujedinjeni za kvalitetno obrazovanje

Vezane vijesti

Prednosti članstva