Kretanje plaća u javnom i privatnom sektoru u RH tijekom petnaest godina

Na završnoj konferenciji EU projekta Matice prezentirani su rezultati projekta i dvije publikacije o plaćama javnog i privatnog sektora te tržišta rada kao kruna projektnih istraživanja.

23. lipnja 2020.

U sklopu EU projekta Matice hrvatskih sindikata pod nazivom „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF) iz poziva „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“, u Zagrebu je 19. lipnja 2020. održana završna konferencija – okrugli stol posvećena predstavljanju knjiga „Odnos plaća u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj“ i Projekcije podudarnosti dostupne radne snage i potreba tržišta rada do 2030. godine: Izazovi demografskih promjena i četvrte industrijske revolucije“.

Sudionici panel diskusije bili su prof. dr. sc. Igor Radeka, predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, autori knjiga izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Teo Matković, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, doc. dr. sc. Velibor Mačkić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Sven Marcelić, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru, Matija Kroflin, makroekonomist Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i Ivana Šepak-Robić, voditeljica projekta.

U uvodnom izlaganju Ivana Šepak-Robić prezentirala je rezultate projekta, koji je svojevrsni nastavak dva prethodno provedena projekta Matice u okviru poziva „Jačanje socijalnog dijaloga“, pri čemu je istaknula izrađen pilot program za učinkovitu aktivaciju nezaposlenih na tržištu rada s Gradom Šibenikom, dva programa za radionice u području edukacije za zdrava radna mjesta i edukacije za aktivno povjereništvo te ostvarenu međunarodnu suradnju s European Trade Union institutom i Radničkom komorom u Beču.

Jedan od urednika knjige „Odnos plaća u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj“ prof. dr. sc. Igor Radeka, izjavio je da ista predstavlja pionirski poduhvat dubinske analize kretanja plaća u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj tijekom petnaest godina (2003.-2017.). Suautor knjige izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić predstavio je u kojoj mjeri se institucionalni dizajn sustava formiranja plaća u javnom sektoru u Hrvatskoj razlikuje od drugih zemalja članica Europske unije te okvir za razumijevanje odnosa plaća u javnom i privatnom sektoru. Matija Kroflin objasnio je kronologiju pregovaranja Vlade i sindikata javnih službi o osnovici plaća kao instrumentu usklađivanja plaća u javnim službama s plaćama u privredi. U nastavku, dr. sc. Teo Matković predstavio je analizu mikropodataka Državnog zavoda za statistiku koja daje detaljni prikaz kretanja plaća u javnom i privatnom sektoru u Hrvatskoj tijekom petnaest godina. Također se osvrnuo na pregled strukture zaposlenih, radnog vremena kao i broja zaposlenih u javnom i privatnom sektoru. Doc. dr. sc. Velibor Mačkić objasnio je inicijalno modeliranje efekata u razdoblju od 2003. do 2017. godine za plaće u javnom i privatnom sektoru.

izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić za Nacional je dao komentar o studiji o plaćama u javnom i privatnom sektoru

Suautor knjige „Projekcije podudarnosti dostupne radne snage i potreba tržišta rada do 2030. godine: Izazovi demografskih promjena i četvrte industrijske revolucije“ dr. sc. Teo Matković osvrnuo se na analizu koliko i kakve radne snage, odnosno kojeg obrazovnog profila će hrvatsko tržište rada trebati u desetljetnoj perspektivi te kolika je podudarnost tih potreba s trenutnim stanjem na tržištu rada, starenjem našeg stanovništva, iseljavanjem i trenutnim trendovima u obrazovnom sustavu. Doc. dr. sc. Sven Marcelić u tom je kontekstu ukazao na izazove četvrte industrijske revolucije i njenim efektima na tržište rada.

Publikacije su recenzirali dr. sc. Iva Tomić s Ekonomskog instituta u Zagrebu, dr. sc. Predrag Bejaković s Instituta za javne financije u Zagrebu, dr. sc. Hrvoje Butković s Instituta za razvoj i međunarodne odnose te izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić.

Na završnoj konferenciji okupili su se autori knjiga, predstavnici sindikata udruženih u Maticu, sindikalni povjerenici, ekonomisti, predstavnici medija i ostala zainteresirana stručna javnost.

 


Ključne riječi:

EU projekt, Matica hrvatskih sindikata, plaće u javnom sektoru, plaće u privatnom sektoru, tržište rada

Vezane vijesti

Prednosti članstva