Završen izborni ciklus – odabrano novo vodstvo Sindikata

Na prvoj, konstituirajućoj sjednici Velikog vijeća u 11. sazivu, održanoj 5. i 6. srpnja 2018., odabran je novi predsjednik Velikog vijeća, na dužnost je stupio novi predsjednik Sindikata te su odabrani članovi Malog vijeća, Upravnog vijeća i potpredsjednik Sindikata.

Na konstituirajućoj sjednici Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja završen je izborni ciklus u Sindikatu znanosti za sljedeće četiri godine koji je trajao od proljeća prošle godine. Za novog predsjednika Velikog vijeća izabran je prof. dr. sc. Igor Radeka sa Sveučilišta u Zadru, umjesto dosadašnjeg Vilima Ribića koji se ovog puta nije kandidirao za tu funkciju. Predsjednik Velikog vijeća je najodgovornija funkcija s najviše izvršno-političkih ovlasti u Sindikatu.

Jučer je također na funkciju stupio i novi predsjednik Sindikata, prof. dr. sc. Petar Pervan s Instituta za fiziku, koji je izabran na Saboru Sindikata u travnju mjesecu. Ovlasti predsjednika Sindikata su predstavljanje Sindikata i staranje o znanstvenoj i obrazovnoj politici. Za potpredsjednika Velikog vijeća izabran je dr. sc. Tvrtko Smital. Dužnost glavnog tajnika još 6 mjeseci obavljat će Vilim Ribić.

Izabrano je i devet članova Malog vijeća (sindikalno-političko tijelo) i sedam članova Upravnog vijeća (poslovno i upravno tijelo).

Članovi Malog vijeća su osim dva predsjednika po funkciji još i potpredsjednik te prof. dr. sc. Predrag Marković (Filozofski fakultet), doc.dr. sc. Vesnica Garašić (Rudarsko-geološko naftni), Vilim Ribić (Tajništvo Sindikata), dr. sc. Saša Ceci (Institut Ruđer Bošković), prof. dr. sc. Tomislav Šikić (Fakultet elektrotehnike i računarstva), mr. sc. Mirko Petrić (Sveučilište u Zadru).

Izabrani su i članovi Upravnog vijeća: prof. dr. sc. Ivana Dražić-Lutilsky (Ekonomski fakultet Zagreb), dr. sc. Dominik Vuletić (Ekonomski fakultet Zagreb), prof. dr. sc. Želimir Dulčić (Ekonomski fakultet Split), prof. dr. sc. Ines Mrakovčić-Šutić, (Medicinski fakultet Rijeka), prof. dr. sc. Igor Radeka, dr. sc. Tomislav Duvnjak (Poljoprivredni institut Osijek) i Heli Hajdić-Nikolić (Rektorat Sveučilišta).


Ključne riječi:

izbori u sindikatu, Malo vijeće, Upravno vijeće, veliko vijeće

Vezane vijesti

Prednosti članstva