O Sindikatu znanosti

Tajništvo:
Ulica Florijana Andrašeca 18A / VI kat • 10 000 Zagreb
Tel: 01 / 48 47 337 • Fax: 01 / 48 47 338

Računovodstvo:
Ulica Florijana Andrašeca 18A / VI kat • 10 000 Zagreb
Tel: 01 / 48 47 337 • Fax: 01 / 48 47 338

OIB: 44542870641
IBAN: HR1523600001101370304

Email: uprava@nsz.hr
Facebook: NSZVO

Radno vrijeme:
PON, SRI, ČET 7:30 – 15:30
UTO 7:30 – 16:30
PET 7:30 – 14:30

Datum i mjesto začeća: 6. listopada 1989. Institut Ruđer Bošković
Datum i mjesto rođenja: 11. siječnja 1990. Veterinarski fakultet
Broj članova: 9923 (svibanj 2013.) = oko 50% svih zaposlenih
Raširenost: na svim fakultetima u RH i na gotovo svim javnim institutima
Podružnice: 131 podružnica na javnim i nekoliko samofinancirajućih ustanova
Predsjednik Sindikata: prof. dr. sc. Igor Radeka (Sveučilište u Zadru)
Predsjednik Velikog vijeća: Vilim Ribić
Zamjenik predsjednika: dr. sc. Tvrtko Smital (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)
Potpredsjednik Velikog vijeća: dr. sc. Tvrtko Smital (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)
Počasni predsjednik: prof. dr. sc. Zvonimir Šikić (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb)

Tijela sindikata

Akti Sindikata

Izbori u Sindikatu 2014.

Struktura članstva u Sindikatu

 • 52,3% znanstvenici, nastavnici, suradnici
 • 47,7% ostali zaposlenici
 • 64% članstva u Zagrebačkoj regiji
 • 60,8% članova su žene
 • 39,2% članova su muškarci
[visualizer id=”1610″]
[visualizer id=”1613″]
[visualizer id=”1614″]
Od 52,3% znanstvenika, nastavnika i suradnika približno je
[visualizer id=”1616″]
 • 13,3% izvanrednih i redovitih profesora
 • 17,8% asistenata, viših asistenata i novaka
 • 7,5% docenata
 • 4,7% znanstvenih suradnika, znanstvenih savjetnika i viših znanstvenih suradnika
 • 4,9% predavača, viših predavača i profesora visoke škole
 • 2,9% stručnih suradnika, viših stručnih suradnika i stručnih savjetnika
 • 0,7% lektora i viših lektora
 • 0,5% ostalih zvanja
Od 47,7% ostalih zaposlenika približno je
[visualizer id=”1617″]
 • 10,5% zaposlenika sa visokom stručnom spremom
 • 5,1% zaposlenika sa višom stručnom spremom
 • 23% zaposlenika sa srednjom stručnom spremom
 • 9,1% zaposlenika sa stručnom spremom nižom od SSS
Podaci o broju članova
Analiza članstva prema znanstvenom/nastavnom zvanju, po regionalnim vijećima

Back to Top