Senat Sindikata

Senat Sindikata je raspravno tijelo čija je uloga savjetodavnog karaktera u pitanjima iz djelokruga rada Sindikata u okviru statutarnih ciljeva i načela te sindikalnih i demokratskih vrijednosti. Članstvo u Senatu je doživotno. Senat u ovom trenutku broji dvanaest članova:

 • prof. dr. sc. KRUNOSLAV PISK, predsjednik Senata           
 • prof. dr. sc. ZVONIMIR ŠIKIĆ, zamjenik predsjednika
 • prof. dr. sc. NEVEN BUDAK    
 • prof. dr. sc. BORIS COTA               
 • dr. sc. PAVEL GREGORIĆ         
 • dr. sc. BORIS JOKIĆ
 • prof. dr. sc. PERO LUČIN                         
 • dr. sc. DARKO OREŠKOVIĆ
 • prof. dr. sc. PETAR PERVAN
 • prof. dr. sc. ZDRAVKO PETAK            
 • dr. sc. SONJA RADAS
 • VILIM RIBIĆ

 

Prednosti članstva