Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Iznos subvencije za AZ Treći horizont u 2020.

Temeljem odluke Upravnog vijeća, subvencija u zatvoreni mirovinski fond AZ Treći horizont do 31.12.2020. iznosi 200 kn. Odluka se odnosi na sva nova učlanjenja od 1.1.2020. godine.

23. prosinca 2019.

Temeljem odluke Upravnog vijeća, subvencija u zatvoreni mirovinski fond AZ Treći horizont do 31.12.2020. iznosi 200 kn za članove te 10 kn za dopunske članove. Odluka se odnosi na sva nova učlanjenja od 1.1.2020. godine.

Osnovne informacije o mirovinskom fondu AZ Treći Horizont možete pronaći u PDF letku niže, a detaljniji podaci i pripadajući dokumenti dostupni su isključivo članovima Sindikata na sljedećem linku.


Ključne riječi:

AZ Treći horizont

Prednosti članstva