Isti iznos subvencije za Treći horizont u 2022.

Odlukom Upravnog vijeća, subvencija u zatvoreni mirovinski fond AZ Treći horizont u 2022. godini bit će u jednakom iznosu kao i protekle godine: 200 kn za članove te 10 kn za dopunske članove.

11. siječnja 2022.

Odlukom Upravnog vijeća, subvencija u zatvoreni mirovinski fond AZ Treći horizont u 2022. godini bit će u jednakom iznosu kao i protekle godine: 200 kn za članove te 10 kn za dopunske članove. Odluka se odnosi na sva nova učlanjenja od 1.1.2022. godine.

Osnovne informacije o mirovinskom fondu AZ Treći Horizont možete pronaći u PDF letku niže, a detaljniji podaci i pripadajući dokumenti dostupni su isključivo članovima Sindikata na sljedećem linku.


Ključne riječi:

povoljnosti za članove, zatvoreni mirovinski fond

Prednosti članstva