Preko 10.000 članova Sindikata

PREKO 10.000 čLANOVA SINDIKATA! – Uvidom u bazu podataka našeg sindikata ustanovili smo da je 25. studenog 2004. prije?ena brojka od 10.000 aktivnih članova! čLANSTVO SINDIKATA: 10.000 aktivnih članova! Prvi puta od osnivanja Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja imamo više od 10.000 AKTIVNIH čLANOVA!Kako smo prije jedva osam mjeseci dosegli broj od 9.000 članova, […]

PREKO 10.000 čLANOVA SINDIKATA! – Uvidom u bazu podataka našeg sindikata ustanovili smo da je 25. studenog 2004. prije?ena brojka od 10.000 aktivnih članova!

čLANSTVO SINDIKATA: 10.000 aktivnih članova!

Prvi puta od osnivanja Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja imamo više od 10.000 AKTIVNIH čLANOVA!Kako smo prije jedva osam mjeseci dosegli broj od 9.000 članova, o čemu smo tada i pisali, očito da je trend povećanog upisa u Sindikat i dalje aktualan.U svakom slučaju, novim članovima želimo dobrodošlicu u našem sindikatu, a svima poručujemo da ćemo i dalje nastojati biti pouzdan partner za sve veći broj naših članova, čime istovremeno postajemo još relevantniji kolektivni pregovarač u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.Tajništvo Sindikata


Ključne riječi:

članstvo

Prednosti članstva