Najčešća pitanja i odgovori u vezi obveznog testiranja/COVID potvrda

Na ovom mjestu ćemo objavljivati odgovore na najvažnija pitanja o provedbi Odluke Stožera civilne zaštite RH o obveznom testiranju ili COVID potvrdama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

16. studenoga 2021.

Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH o uvođenju obveze testiranja u javnim službama od 12. studenoga 2021. godine, svi zaposlenici u našem sustavu dužni su testirati se na bolest COVID-19 kao preduvjet za pristup radnom mjestu. Iznimno, od obveze redovitog testiranja izuzeti su zaposlenici koji imaju važeću EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi dokaz o izuzeću od navedene obveze. Detaljnije informacije o uvjetima dobivanja EU digitalne COVID potvrde možete pronaći na sljedećem linku.

Ova je mjera očekivano izazvala veliki interes među članovima, pa ovdje objavljujemo bitne informacije i odgovore na najčešća pitanja koja smo zaprimili. Listu pitanja i odgovora ćemo nadopunjavati kako nam budu pristizala, stoga pozivamo sve članove da nam se jave sa svojim pitanjima.

 1. Može li poslodavac zaposleniku zabraniti ulazak u prostorije poslodavca?
  • Može, ako zaposlenik odbije testiranje odnosno ne dokaže da je izuzet od obveze testiranja (npr. važećom COVID potvrdom ili drugom odgovarajućom medicinskom dokumentacijom sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH).
  • Dok se ne donese odluka o ustavnosti navedene Odluke, ista obvezuje sve poslodavce u javnim službama.
 2. Je li opravdano sankcionirati radnika u slučaju da odbije testiranje odnosno ne dokaže da je izuzet od obveze testiranja (npr. pokretanjem disciplinskih postupaka, izricanjem otkaza)?
  • U ovom trenutku niti jedan propis decidirano ne određuje je li otkazivanje ugovora o radu zbog nepoštivanja Odluke stožera zakonito. Također, za sada ne postoji relevantna sudska praksa koja bi bila orijentir za postupanje radnika i poslodavca. Međutim, postoje relevantna pravna mišljenja koja ukazuju kako bi otkazivanje ugovora o radu u predmetnoj situaciji bilo nezakonito. Napominjemo, to je trenutno stajalište pojedinih pravnih stručnjaka.
  • Pozivamo Vas da nam se obratite u slučaju da Vam je izrečena određena sankcija (otkaz ili upozorenje) odnosno u slučaju da je najavljeno da će Vam ista biti izrečena te ćemo na temelju svih konkretnih okolnosti slučaja poduzeti sve moguće pravne radnje u cilju zaštite Vaših radnih prava.
 3. Je li poslodavac ovlašten tražiti od zaposlenika na uvid rezultat testa na bolest COVID-19 i, COVID potvrdu, odnosno drugi dokaz o izuzeću od obveze testiranja?
  • Sukladno mišljenju Agencije za zaštitu osobnih podataka, poslodavac je ovlašten izvršiti uvid u navedene podatke temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH kao zakonitog pravnog temelja za obradu podataka. Uvid u EU COVID potvrdu može uključiti i provjeru njene valjanosti putem aplikacije CovidGO.
  • Svaka daljnja obrada i prikupljanje (nakon uvida odnosno provjere valjanosti), koja uključuje primjerice kopiranje, skeniranje, fotografiranje i sl. EU COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza, predstavlja prekomjernu obradu na koju poslodavac ima pravo samo uz pisanu, dobrovoljno danu privolu svakog pojedinog zaposlenika.
  • U slučaju sumnje u valjanost sadržaja teksta ponuđene privole ili kršenja odredbi o zaštiti osobnih podataka, kontaktirajte nas u Tajništvu sindikata.
 4. Je li zaposlenik obvezan po nalogu poslodavca prikupljati i provjeravati informacije o testiranju odnosno posjedovanju COVID potvrdi te ispitivati ispunjavanje drugih mjera određenih Odlukom Stožera?
  • Ako ugovori o radu ili pravilnici o ustrojstvu radnih mjesta u dijelu u kojem reguliraju opis i popis poslova koje je zaposlenik dužan izvršavati ne sadrže izričite odredbe o obvezi obavljanja prethodno navedenih poslova, zaposlenik načelno ne bi bio dužan obavljati takav posao.
  • Međutim, napominjemo da je radno-pravna teorija kao i sudska praksa na stajalištu da je zaposlenik dužan obavljati i druge poslove koji nisu navedeni ili ne proizlaze iz njegova ugovora o radu, no samo privremeno i u skladu sa svojom stručnom spremom i radnim mjestom na kojem je zaposlen.
  • Dodatno želimo istaknuti da je u sklopu obveza pojedinih radnih mjesta svojstveno da zaposlenik prikuplja i provjerava podatke o drugim zaposlenicima i osobama koje dolaze u prostorije poslodavca. Često se tu radi o, primjerice, zaposlenicima kadrovskih službi te zaposlenicima na porti. Smatramo da bi takvi zaposlenici imali obvezu obavljanja gore navedenih poslova.
  • Svakako pozivamo da se javite Pravnoj službi Sindikata ako imate dilema u vezi obveze postupanja po određenom nalogu poslodavca ili ako smatrate da imate temelja odbiti pojedini naloženi posao, sve s ciljem izbjegavanja potencijalnih nesporazuma s poslodavcima.
 5. Što ako zaposlenik nema COVID potvrdu i prethodno nije prebolio bolest, ali je cijepljen prvom dozom cjepiva (i čeka termin za drugu dozu, ili iz medicinskih razloga ne smije primiti drugu dozu)?
  • Odluka Stožera civilne zaštite RH uvodi obvezu testiranja na bolest COVID-19, a tek kao iznimku od uvedenog obveznog testiranja, dopušta predočenje važeće EU digitalne COVID potvrde. Zbog navedenog, zaposlenici koji su se cijepili jednom dozom cjepiva za koje je potrebno cijepljenje s dvije doze, a prethodno nisu preboljeli bolest COVID-19 kako je to predviđeno točkom VII. stavkom 1. alinejom 4. navedene Odluke, dužni su se testirati na bolest COVID-19.
  • Iznimno, postoji mogućnost da zaposlenici koji čekaju termin za cijepljenje drugom dozom izvade COVID potvrdu čiji rok važenja iznosi 42 dana od cijepljenja prvom dozom, sukladno informacijama objavljenima na internet stranicama EU digitalne COVID potvrde.

Ključne riječi:

COVID potvrde, COVID-19, obvezno testiranje, pitanja i odgovori

Vezane vijesti

Prednosti članstva