Diskriminacija mladih znanstvenika na projektima je nezakonita

Sinidkat znanosti uputio je priopćenje u kojem ukazuje na moguće posljedice aktualnog tretmana asistenta i poslijedoktoranada zaposlenih na znanstvenim projektima

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja upozorava na nezakonitosti i moguće posljedice aktualnog tretmana asistenata i poslijedoktoranada zaposlenih na znanstvenim projektima.

Naime, asistenti i poslijedoktorandi zaposleni na projektima u nekim ustanovama tretiraju se kao „zaposlenici drugog reda“. Iako rade isti posao, imaju manje plaće i prava od svojih kolega čije se plaće financiraju iz državnog proračuna. Na pojedinim ustanovama asistente i poslijedoktorande koji rade na projektima uopće se ne smatra zaposlenicima ustanove, već zaposlenicima „projekta“.

Takva situacija je nezakonita, nepravedna i štetna za razvoj kadrova u sustavu. Za diskriminaciju zaposlenih na sredstvima projekta nema nikakvog zakonskog uporišta te se na njih moraju primjenjivati sve odredbe i prava sklopljenog Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama te Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, uključujući osnovicu i koeficijente za izračun plaće, dodatak za magisterij i doktorat, pravo na božićnicu, regres, prijevoz, pravo na uvećanje plaće za prekovremeni rad, itd.

Sindikat je na nezakonit tretman asistenata i poslijedoktoranda u više navrata upozoravao odgovorne osobe u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Posljednji put, na sastanku 8. listopada s navedenim problemom upoznali smo državnog tajnika Stipu Mamića, a naknadno i samog ministra Radovana Fuchsa. Sukladno zaključcima tog sastanka, ovih dana uputili smo opsežan dopis resornom ministarstvu te svim upravama visokih učilišta, javnih instituta, znanstvenih centara izvrsnosti te regulatornih agencija u sustavu u kojem ih detaljno obavještavamo o ovoj problematici i njenim pravnim posljedicama te pozivamo na žustru akciju.

Pravne statuse navedenih zaposlenika nužno je pod hitno unificirano urediti i izjednačiti njihova prava s pravima kolega čije se plaće osiguravaju iz sredstava državnog proračuna, i to koordiniranim djelovanjem svih zainteresiranih subjekata u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (Ministarstvo, ustanove, Sindikat) te izvan njega (agencije i drugi slični subjekti koji definiraju uvjete pod kojima se dodjeljuju, odnosno financiraju znanstveni projekti).

U Zagrebu, 23. prosinca 2020. godine.

prof. dr. sc. Petar Pervan,
predsjednik Sindikata, v.r.

Vilim Ribić,
glavni tajnik, v.r.


Ključne riječi:

asistenti, diskriminacija, MZO, postdoktorandi

Vezane vijesti

Prednosti članstva