Demanti: Sindikat znanosti ne financira se iz državnog proračuna

Predsjednik Velikog vijeća, prof. dr. sc. Igor Radeka demantirao je nove netočne tvrdnje objavljene na portalu Index.hr vezane uz financijske podatke i izvore financiranja Sindikata znanosti

Index je objavio demanti na sljedećoj adresi: https://www.index.hr/vijesti/clanak/sindikat-znanosti-nismo-dobili-niti-jednu-lipu-iz-drzavnog-proracuna/2128482.aspx

Demanti

Na Internet stranicama portala Index.hr 30. listopada 2019. godine objavljen je članak pod naslovom „Ribićev Sindikat u sedam godina dobio gotovo 5 milijuna naših kuna“ (https://www.index.hr/vijesti/clanak/ribicev-sindikat-u-sedam-godina-dobio-gotovo-pet-milijuna-nasih-kuna/2128147.aspx) u kojem je izneseno niz netočnih tvrdnji koje narušavaju pravo na čast i ugled Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, stoga Vas molimo da sukladno Zakonu o medijima u najkraćem roku na jednakovrijednom mjestu objavite sljedeći demanti:

U spornom tekstu se pogrešno konstatira da se varaju oni koji misle da sindikate financiraju isključivo njihovi članovi kao što je netočna i konstatacija da „htjeli ili ne, plaćamo organizaciju koja se bori da njeni članovi dobiju što više našeg novca“. Točno je da se Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja primarno i gotovo u cijelosti financira od članarina svojih članova. Sukladno pozitivnim pravnim propisima i Statutu Sindikata znanosti, državni proračun nije jedan od izvora prihoda Sindikata te Sindikat u svom poslovanju ne računa na bilo koji dohodak iz državnog proračuna, niti o istome ovisi.

Netočno je da je Sindikat „organizacija koja se bori da njeni članovi dobiju što više našeg novca“. Točno je da je Sindikat znanosti reprezentativni sindikat u sustavu znanosti i visokog obrazovanja koji se zakonitim i društveno prihvatljivim sredstvima pritiska bori za povećanje ekonomskog i socijalnog standarda svih zaposlenika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, a ne samo svojih članova. Dakle, Sindikat radi na korist svih zaposlenika u području u kojem djeluje, iako njegov rad financiraju isključivo njegovi članovi.

Netočno je da je Sindikat znanosti od 2013. do danas dobio iz državnog proračuna oko pet milijuna kuna, odnosno da je „Ribićev sindikat tako 2013. dobio 2,7 milijuna kuna, 2014. 875 tisuća kuna, pa 2015. 242 tisuće kuna, a 2016. 385 tisuća kuna. “Loša” je bila 2017. kada su dobili samo 41 tisuću, da bi se prošle godine opet popravili na 495 tisuća, a ove godine, koja još nije završila, isplate iznose 214 tisuća kuna“. Točno je da su 2013. i 2014. godine Sindikatu doznačena sredstva za rad sindikalnih vijećnika (a ne sindikalnih povjerenika), a sukladno tada važećem granskom kolektivnom ugovoru. Pri tome Sindikat nije ništa „dobio“, nego je Vlada Republike Hrvatske ispunila svoju kolektivnim ugovorom preuzetu obvezu plaćanja rada sindikalnih vijećnika u nastavnim i znanstvenim zvanjima, na koje, radi obveze napredovanja u rokovima od 5 godina nije bilo moguće primijeniti obvezu oslobođenja od rada 6 sati tjedno sukladno Zakonu o radu, nego im se taj rad trebao platiti kao prekovremeni, odnosno rad preko norme. Dakle, Sindikat nije ta sredstva zadržavao za sebe niti su njemu bila namijenjena, nego je njima plaćan rad zaposlenika za obavljanje poslova radničkog vijeća temeljem kolektivnog ugovora. Nakon 2014. godine, s prestankom tada važećeg kolektivnog ugovora, Sindikat znanosti ni po kojoj osnovi nije primio niti trošio sredstva iz državnog proračuna.

Dakle, Sindikat znanosti od 2014. godine nadalje iz državnog proračuna nije dobio niti jednu lipu. Podaci iz Državne riznice koji prikazuju isplate određenih sredstava prema Sindikatu znanosti se ne odnose na sredstva iz državnog proračuna nego na sredstva iz Europskog socijalnog fonda, u vezi kojih državna riznica obavlja samo poslove transferiranja prema korisnicima sredstava iz navedenog Fonda. Sindikat znanosti je u razdoblju od 2015. do 2019. godine provodio dva projekta s vrlo vrijednim rezultatima: Projekt “Jačanje socijalnog dijaloga u sektoru znanosti i visokog obrazovanja i Projekt “Osnaživanje sindikalnih kapaciteta za učinkovit i proaktivan socijalni dijalog“ sve u okviru prioritetne osi 4 “Dobro upravljanje” operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Temeljem navedenih projekata Sindikat znanosti je povukao ukupno 1.364.537,17 kuna sredstava iz Europskog socijalnog fonda, dakle europskih sredstava, a ni kune sredstava iz državnog proračuna!

Nadalje, netočno je da su sindikati i poslodavačke udruge jedini u zemlji koji ne moraju objavljivati financijska izvješća. Sindikati sukladno pozitivnim pravnim propisima osim obveze provođenja godišnjih financijskih revizija poslovanja od strane neovisnih revizorskih kuća, imaju obvezu dostavljati svoja godišnja financijska izvješća Ministarstvu financija, što redovno i čine. Financijska izvješća sindikata dakle podliježu kontroli nadležnog Ministarstva, međutim, sukladno međunarodnoj i svjetskoj praksi, ista nisu javna jer sadrže podatke o štrajkaškom fondu, koji moraju ostati tajna prvenstveno pred poslodavcima, jer u slučaju sindikata koji nemaju jaki štrajkaški fond, javnost tih podataka bitno bi narušila njihov štrajkaški potencijal.

Netočno je da svake godine stotine tisuća kuna iz proračuna sjedne na račun Nezavisnog sindikata znanosti i obrazovanja, pa da bi stoga Sindikat imao obvezu izvještavati javnost o plaćama svojih čelnih ljudi. Sindikat znanosti se ne financira sredstvima državnog proračuna te nema obvezu izvještavati javnost o plaćama svojih čelnih ljudi. Tu obvezu ima prema svojim tijelima i članovima koji ga financiraju tu odnosu na koje istu redovno ispunjava.

U Zagrebu, 31. listopada 2019. godine.

Za Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja,

prof. dr. sc. Igor Radeka,
predsjednik Velikog vijeća, v.r.


Ključne riječi:

demanti, financiranje povjerenika, Igor Radeka, index.hr, napadi na sindikat

Vezane vijesti

Prednosti članstva