Ujedinjeni za kvalitetno obrazovanje – 10 ključnih točaka ETUCE-a

Ujedinjeni za kvalitetno obrazovanje – kvalitetnije obrazovanje za bolji svijet je kampanja Education International-a čiji je cilj da univerzalno i besplatno kvalitetno obrazovanje u doglednoj budućnosti ostane pri vrhu političkih agendi.

5. veljače 2014.

 Ujedinjeni za kvalitetno obrazovanje – kvalitetnije obrazovanje za bolji svijet je kampanja Education International-a usmjerena na to da univerzalno i besplatno kvalitetno obrazovanje u doglednoj budućnosti ostane pri vrhu političkih agendi. Cilj kampanje je pozvati međuvladine agencije, nadležna ministarstva i ustanove javnog obrazovanja svugdje u svijetu da implementiraju tri osnovna preduvjeta za kvalitetno obrazovanje: univerzalan i besplatan pristup kvalitetnim nastavnicima, dostupnost suvremenih nastavnih pomagala i resursa te sigurna i poticajna okruženja za učenje i podučavanje.

Krajem prošle godine je u sklopu kampanje Ujedinjeni za kvalitetno obrazovanje u Briselu održan poseban sastanak ETUCE-a na temu: Što je potrebno da se unaprijedi kvaliteta obrazovanja u Europi? Na tom je sastanku predložen i definiran dokument – 10 ključnih točaka ETUCE-a za unapređenje kvalitete obrazovanja u Europi, koji je i službeno usvojen na sljedećoj plenarnoj sjednici.

Tih 10 ključnih točaka su kako slijedi:

 1. Kvalitetno obrazovanje – osnovno ljudsko pravo i javno dobro
  Kvalitetno obrazovanje je osnovno ljudsko pravo i javno dobro, što ga čini neupitnom odgovornošću europskih vlada. Članak 26. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima kaže kako „svatko ima pravo na obrazovanje“, misleći pritom na sve nivoe obrazovanja , uključujući rano djetinjstvo, primarno, niže i više sekundarno obrazovanje, stručno obrazovanje i trening, obrazovanje za osobe s posebnim potrebama, visoko obrazovanje te obrazovanje za odrasle. ETUCE-ova vizija kvalitetnog obrazovanja za sve učenike, studente i odrasle osobe u europskoj regiji je definirana ne samo u smislu ishoda učenja, već i kroz potpuni razvoj osobe i njen doprinos demokratskom društvu. Optimalna raspodjela resursa kao ulaganje u budućnost Europe u interesu je gospodarstva i društva u Europi, stoga je važno svakom djetetu omogućiti kvalitetno obrazovanje, neovisno o imovinskom stanju ili podrijetlu roditelja.
 2. Vizija europskih obrazovnih sindikata o kvalitetnom obrazovanju
  S namjerom da promiču viziju europskih obrazovnih sindikata o kvalitetnom obrazovanju te da podrže kvalitetno obrazovanje za sve kao jedan od temeljnih stupova pravednog i demokratskog društva, organizacije članice ETUCE-a traže univerzalni i slobodan pristup kvalificiranim nastavnicima, modernim nastavnim pomagalima i resursima te sigurnim okruženjima za nastavu i učenje koja pružaju podršku, koja su rodno osjetljiva i potpuno slobodna od diskriminacije.
 3. Pristup kvalitetnom obrazovanju za sve
  U cilju podizanja javne svijesti da je pristup kvalitetnom javnom obrazovanju od fundamentalne važnosti za svakog građanina, organizacije članice ETUCE-a potvrđuju svoju podršku inicijativi EI-a Ujedinjeni za kvalitetno obrazovanje za zajedničko djelovanje za kvalitetno obrazovanje, kao i kvalitetna početna izobrazba nastavnika te kontinuirano profesionalno usavršavanje.
 4. Financiranje javnog obrazovanja
  U kontekstu trenutnih mjera štednje koje provode pojedine vlade, djelomično uzrokovanih ekonomskom krizom i nametnutih od strane Trojke (Svjetska banka, MMF, Europska komisija), organizacije članice ETUCE-a odbacuju učinke tih politika koje su uvjetovane političkom ideologijom i neprijateljske javnoj dostupnosti obrazovanja. Stoga ETUCE i njegove organizacije članice traže javno obrazovanje  koje je besplatno.
 5. Jednake mogućnosti i socijalna mobilnost
  Kvalitetno obrazovanje bi trebalo biti ponuđeno pravično i na neprofitnoj bazi. Odgovornost je vlada da putem pravednog i progresivnog oporezivanja osiguraju adekvatne resurse za obrazovanje koje je univerzalno dostupno. Važnost globalne pravednosti u oporezivanju nije limitirana samo na jačanje proračuna za javno obrazovanje, ona je neophodna za veću jednakost mogućnosti i socijalnu mobilnost.
 6. Kvalitetna izobrazba nastavnika
  Afirmirajući vitalnu ulogu nastavnika i sindikata u kvalitetnom obrazovanju, organizacije članice ETUCE-a učvršćuju opredjeljenje nastavnika i njihovih sindikata da preuzmu vodstvo u borbi za pristup i kvalitetu obrazovanja za sve studente, kao i za zadržavanje obrazovanja u sferi javnog dobra. Nastavnici su najvažniji obrazovni profesionalni resurs za studente i kritična determinanta kvalitete obrazovanja; iz tog razloga njihov doprinos i status treba biti adekvatno priznat. Nastavnike treba tretirati kao poštovane profesionalce i treba im omogućiti visoko kvalitetnu početnu izobrazbu, kao i kontinuirano profesionalno usavršavanje koje im je potrebno.
 7. Atraktivnost nastavničkog zanimanja
  Osiguranje visoko kvalificiranog i motiviranog nastavničkog kadra ključno je za izgradnju kvalitete unutar obrazovnih sustava. Slijedom toga, ETUCE i njegove organizacije članice zagovaraju priznavanje i zaštitu prava nastavnika, priznavanje njihovih profesionalnih stavova u upravljanju i potrebe za pravednim radnim uvjetima i adekvatnom plaćom, beneficijama i pravednom mirovinom, jednako za žene i muškarce, pristup izobrazbi i kontinuiranom profesionalnom usavršavanju, prikladne resurse za nastavu i učenje, te zdrave i sigurne radne sredine. To su preduvjeti koji će pomoći da nastavničko zanimanje postane atraktivnije i ohrabriti više ljudi da se odluče za karijeru nastavnika.
 8. Obrazovni sindikati i instrumenti socijalnog dijaloga
  Prepoznavajući socijalni dijalog kao pokretačku snagu za uspješnu gospodarsku i socijalnu reformu, organizacije članice ETUCE-a naglašavaju potencijal sindikata u podizanju svijesti o posljedicama gospodarskih i socijalnih promjena u socijalnim sustavima, obrazovanju i tržištu rada. Obrazovni sindikati igraju ključnu ulogu u ponovnom nametanju potrebnih uvjeta kojima se stimulira stvaranje radnih mjesta, prvenstveno kroz podupiranje gospodarskog oporavka, tržišta rada i socijalne uključenosti. Stoga je od najveće važnosti da vlade i poslodavci osiguraju okruženje tržišta rada u kojem obrazovni sindikati mogu slobodno i nezavisno djelovati .
 9. Uključenost obrazovnih sindikata u odluke koje se izravno ili neizravno tiču sektora obrazovanja
  Uključivanje obrazovnih sindikata u razradu i implementaciju politika koje izravno ili neizravno utječu na obrazovanje je od vitalne važnosti, uzimajući u obzir njihovu poziciju. Stoga organizacije članice ETUCE-a zahtijevaju da konzultacije sa socijalnim partnerima na nacionalnoj, regionalnoj i obrazovno institucionalnoj razini budu pravovremene, smislene i sustavne, te da uključe potrebne analize, prijedloge i dogovore unutar procesa odlučivanja. Od posebne je važnosti njegovanje socijalnog dijaloga na lokalnoj razini koje uključuje i nastavnike i vodstvo ustanove.
 10. Koherentne konzultacije među socijalnim partnerima čije je svrha gospodarski i socijalni napredak
  Pozivajući na koherentan i uljudan proces konzultacija nacionalnih i/ili europskih socijalnih partnera od strane vlada na nacionalnoj razini, kao i s Komisijom, Vijećem i Parlamentom na europskoj razini, organizacije članice ETUCE-a traže da socijalna dimenzija Europske monetarne unije doprinese gospodarskom i socijalnom razvitku u EU. Priznavajući važnost obrazovanja kao prioritetne poluge napretka, potrebno je kreirati javne politike koje će pogodovati gospodarskom i socijalnom napretku.

Više informacija o kampanji Ujedinjeni za kvalitetno obrazovanje možete pronaći na internetskim stranicama kampanje.


Ključne riječi:

10 ključnih točaka, Education international, ETUCE, Ujedinjeni za kvalitetno obrazovanje

Vezane vijesti

Prednosti članstva